Astuge liikmeks

Eesti Keeletoimetajate Liidu liikmeks võivad astuda kõik, kes soovivad liidu tegemistes aktiivselt osaleda. Kõigepealt tuleb täita avaldus ja saata see aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee. Juhatus vaatab avalduse läbi kolme kuu jooksul.

Liidu tegevuses saate osaleda

  1. tegevliikmena, kui Teil on kõrgharidus, olete teinud keeletoimetaja tööd vähemalt kaks aastat ning Teil on soovitus kahelt liidu tegevliikmelt;
  2. noorliikmena, kui omandate filoloogilist või keeletoimetaja kõrgharidust akrediteeritud õppekava alusel ja Teil on soovitus ühelt liidu tegevliikmelt;
  3. toetajaliikmena, kui tegelete igapäevatöös keelehoolde või -koolitusega ning olete huvitatud koostööst liiduga.

Palun tutvuge liikmete õiguste ja kohustustega lähemalt liidu põhikirjas.

Kui avalduses on nõutud tegevliikmest soovitaja andmeid, siis pöörduge julgesti praeguste tegevliikmete poole ka juhul, kui te meid isiklikult ei tunne. Selleks saatke palun e-kiri aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee koos oma ülejäänud osas täidetud avaldusega ja lisage, millis(t)e tegevliikme(te) soovitust palute.

Avaldusel palume täita kõik lahtrid, mille kohta on info olemas. Soovitaja nime võib avaldusele kirjutada alles pärast seda, kui selleks on temaga kokkulepe olemas. Seejärel saab avaldusele kirjutada ka soovitaja kontaktandmed — need on vaja tingimata lisada.

Avaldus saatke palun aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee ja see kehtib ka ilma (digi)allkirjata.

Kui juhatus on teinud vastuvõtva otsuse, tuleb tasuda liikmemaks. Liidu aastamaks on tegevliikmele 12, toetajaliikmele 9 ja noorliikmele 6 eurot. Selle saab tasuda liidu kontole SEB Pangas, konto number on EE851010220213449228. Selgituse reale kirjutage palun “Liikmemaks 20__. aasta eest” ja oma nimi.

Tegevliikmeks astumise avalduse saab alla laadida siit (doc).

Noorliikmeks astumise avalduse saab alla laadida siit (doc).

Toetajaliikmeks astumise avalduse saab alla laadida siit (doc).