Kontakt

 

Eesti Keeletoimetajate Liit

mittetulundusühing

registrikood 80344570

konto SEB Pangas

EE851010220213449228

juhatus@keeletoimetajateliit.ee
Jakobi 2, 51014 Tartu

Egle Heinsar, juhatuse esimees
tel 504 4877

Raamatupidaja Katri Randviir
katri.randviir@gmail.com

Asutatud 18. juulil 2012 Tartus.

Asutajaliikmed:
Katrin Kern
Mihkel Metslaid
Helika Mäekivi
Egle Heinsar (Pullerits)
Kristel Ress

Juhatuse liikmed:
Reili Argus
liikmete vastuvõtu korraldamine, keeletoimetaja õpikuga ning kutsestandardi ja -eksamiga tegelemine
reili.argus@tlu.ee

Egle Heinsar
juhatuse esimehe ülesanded, finantsküsimused, suhtlemine ministeeriumi ja raamatupidajaga, liidu liikmete meililisti ajakohastamine
egle.heinsar@gmail.com

Helika Mäekivi
noorliikmete üleviimine tegevliikmeteks, ürituste kokkuvõte, kodulehe uuendamine, selge keele kampaania kohta info küsimine ja vahendamine liidule, sündmuste kroonika kirjutamine kodulehele, keeletoimetaja õpikuga tegelemine
helika72@gmail.com

Külli Pärtel
kodulehe ajakohasena hoidmine, sh sündmuste kroonika kirjutamine, osalemine rahastamistaotluse esitamisel ministeeriumile
kylli.partel@gmail.com

Riina Reinsalu
riinareinsalu@gmail.com