Kutseeksam

Keeletoimetajana tegutseva inimese ja võimaliku tööandja jaoks on keeletoimetaja kutse kvaliteedimärk. Kutseline keeletoimetaja on oma teadmisi ja oskusi väärilisel tasemel tõendanud ja tööandja võib teda täielikult usaldada.

Keeletoimetaja 6. taseme kutse andja on 26. aprillist 2018. aastast Eesti Keeletoimetajate Liit. Kutseeksam toimub kord aastas ning eksamil hinnatakse kutse taotleja teadmiste ja oskuste vastavust keeletoimetaja kutsestandardile. Kutse andmist reguleerib Eesti Keeletoimetajate Liidu kutse andmise kord ja kutse taotleja pädevust hindamisstandard. Keeletoimetaja 6. taseme kutset saavad taotleda kõik keeletoimetajad, kel on kõrgharidus või erialane töökogemus (vähemalt 5 aastat).

Kutse taotlemiseks tuleb täita sellekohane vorm ja esitada muud dokumendid.

Küsimuste korral võib kirjutada keeletoimetaja kutsekomisjoni koordinaatorile Reili Argusele reili.argus@tlu.ee.