Teated

Keeletoimetajate liidu suvepäev 2

Kuna sel aastal on suvepäev kahes osas, siis teine osa toimub 16. septembril Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Esimeses osas räägib meie raamatupidaja Katri Randviir ettevõtlusest, selle võludest ja raskustest. Teises osas proovitakse Ann Siimani toel toimetada mõnda Vikipeedias olevat teksti. Kava: 10.45-11.00 kogunemine ERMis Aliise Moora auditooriumis (http://www.erm.ee/et/rooms/aliise-moora-auditoorium) 11.00-12.30 Katri Randviir ja ettevõtlus 12.30-13.30 lõunasöök […]

Keeletoimetajate liidu suvepäev on kohe käes!

29. juulil veedame Peipsimaa külastuskeskuses kauni suvepäeva üksteise seltsis. Kavas on teetseremoonia, küünla tegemise ja kangatrüki õpituba, millele järgneb eriti põnev praktilise toimetamise töötuba. Liidu postiloendisse on saadetud registreerimislink, mille abil saab end suvepäevale kirja panna. Peatse kohtumiseni!

Osaleme Vikipeedia arendamise projektis Miljon+

Et muuta keeletoimetaja elukutse ühiskonnas nähtavamaks, võtab liit 2017. aasta juulist kuni 2018. aasta veebruarini Vikipeedia arendamise projekti Miljon+ raames osa Eesti vabariigi 100. aastapäeva ühiskingitusest. Projekti eesmärk on jõuda aastaks 2020 miljoni kvaliteetse vikiartiklini. Meie kingitus Eestile on 1000 keeletoimetatud artiklit. Kuna liidul on praegu sadakond liiget, siis tähendab see, et iga liige saaks […]

Keeletoimetajate liit on viieaastane!

11. juulil 2012 istusid Tartus ühe kontorihoone büroos koos üheksa inimest. Viis neist – Kristel Ress, Egle Pullerits, Katrin Kern, Helika Mäekivi ja Mihkel Metslaid – olid juba aastapäevad koos käinud ja valmistanud ette loodava liidu asutamisdokumente. Nendega koos olid laua taga Reili Argus, Maris Jõks, Kadri Haljamaa ja Urve Pirso, kes olid kutsutud esimese […]

Üheksas toimetajaseminar ja üldkoosolek

Keeletoimetajate liidu üheksas toimetajaseminar ja üldkoosolek toimub 19. aprillil kell 12 Tallinna Ülikoolis auditooriumis A-222. Seminaril võetakse vaatluse alla nimed. Annika Hussar räägib eesnimedest, Argo Mund perekonnanimedest ja Peeter Päll kohanimedest. Osalemine on liikmetele tasuta, mitteliikmetele kaks eurot. Seminari järel on üldkoosolek liidu liikmetele. Liikmetel, kes ei saa üldkoosolekule tulla, palume aegsasti volikirja teele panna. […]

Keeletoimetamise e-õpik pääses kõrgkooliõpikute programmi

Märtsi alguses selgus, et keeletoimetamise e-õpik on pääsenud riiklikku programmi “Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013-2017”. See tähendab, et riik on õpiku vajadust mõistnud ja on otsustanud selle valmimist toetada. Õpiku tulevased autorid on Reili Argus, Katrin Kern ja Helika Mäekivi. Kõikidelt liikmetelt oodatakse õpiku sisu kohta ettepanekuid. Vt ka siit.

Keeletoimetajate kutsestandard osaleb keeleteo konkursil

2016. aasta parima keeleteo konkursil osaleb keeletoimetajate liidu liikmete eelistuse saanud keeletoimetaja kutsestandard. Kutsestandardi töörühma esindajad Reili Argus, Kadri Rahusaar, Urve Pirso, Katrin Kern, Villu Känd ja Ene Pajula väärivad igati esiletõstmist nii tähtsa alusdokumendi valmimise eest. Esildises on öeldud: “Kutsestandardis kirjeldatakse keeletoimetajate tööd, rõhutatakse selle eripära ja vajalikkust meie ühiskonnas, väärtustatakse ladusa ja selge […]

Kaheksas toimetajaseminar tarbeteksti teemal

Keeletoimetajate liidu kaheksas toimetajaseminar on 11. novembril kell 12 Tallinna Ülikooli Astra maja (Narva mnt 29) auditooriumis A346. Seekord on seminari teemaks tarbetekst. Ajakava 12.00-12.30 Tiina Alekõrs (ajaleheuudiste keel) 12.30-13.00 Reili Argus (tabelite toimetamisest) 13.00-13.30 Killu Paldrok (retseptide ja menüüde keel). Osalema on oodatud nii liidu liikmed kui ka kõik muud keelehuvilised.

Toimetajaauhind ootab kandidaate!

Selle aasta septembris kuulutatakse teist korda välja Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind. Tunnustuse eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Auhinna saaja otsustab žürii, mille paneb kokku Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Keeletoimetajate […]

Katre Õim (25.08.1970–20.07.2016)

Ootamatult on meie hulgast lahkunud Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi dotsent, keeleteadlane Katre Õim. Keeleteadlasena keskendus Katre Õim oma uurimustes eesti keele fraseoloogiale, uurides eesti fraseologismide ehitust ja tähendust ning metafoorseid tähendusülekandeid. Tema sulest ilmus suur hulk teadusartikleid, ta oli eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasi ja elektroonilise alussõnastiku loojaid, ka paljude keeleürituste, muuhulgas muutuva keele päeva […]