Aastaraamat

Eesti Keeletoimetajate Liidu neljas aastaraamat ootab lugejaid. Raamatus on ülevaade 2021. aastal tehtust, sõna saavad nii uued kui ka kogenud tegijad.

Aastaraamatu 2020 keskme moodustab artikkel liidu auliikme Linda Targo era- ja tööelust, mis annab aimu keeletoimetaja tegemistest eelmise sajandi teisel poolel. Tema mälestustele lisaks leiab aastaraamatust muu hulgas ülevaate tõlkija ja toimetaja rollist tänapäeva tööturul, arutluse keelemuutuste üle viie üksiksõna näitel ning eduloo koostööst veebilehe kriis.ee arendamisel. Samuti pakub aastaraamat väärt teadmisi selle kohta, mil viisil rakendada selge keele põhimõtteid tekstiloomes, kuidas väljendada suurusi ja väärtusi täppistekstides ning millega võiks keeletoimetaja arvestada oma ettevõtte asutamisel.

Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat 2019 võtab kokku eesti keele aasta.

Aastaraamatus 2018 meenutavad asutajaliikmed liidu saamislugu ja võetakse kokku aastatel 2012–2018 tehtu. Kirjutatakse ka keeletoimetaja tööst mitme nurga alt: auliikme teekonnast eesti keele radadel ning keeletoimetamisest nii ettevõtja, kodus töötaja kui ka tõlkija vaatevinklist. Samuti antakse ülevaade keeletoimetaja töökoormuse ja -tasu uuringust, Vikipeedia keeletoimetamistalgutest, lõputöödest ja keeletoimkonnast.

Kui soovite aastaraamatut trükisena, kirjutage palun aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee, et leppida kokku kättesaamise viis. Trükise hind on 10 eurot, postiga saatmise korral lisandub postikulu. Maksta võib nii sularahas kui ka ülekandega Eesti Keeletoimetajate Liidu kontole EE851010220213449228 SEB Pangas (selgitusse „aastaraamat“).