Aastaraamat

Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat 2019 võtab kokku eesti keele aasta. Märtsis toimunud keeletoimetajate vestlusringist on välja nopitud toimetajate jaoks olulisim ning kirja on pandud kevadseminari ettekanded keeletoimetamise minevikust ja tulevikust. Uute algatuste seas antakse ülevaade keeletoimetaja kutsestandardist ja esimesest kutseeksamist ning kampaaniast „Kutsu keeletoimetaja külla!“. Juba traditsioonilistest ettevõtmistest vaadatakse tagasi keeletoimetamistalgutele, toimetajaauhinna algatusele ja selge sõnumi võistlusele. Praktiliselt poolelt jagatakse tehnilise teksti toimetamise näpunäiteid ning tutvustatakse keeletoimkonna otsuseid ja „Eesti õigekeelsuskäsiraamatut“ veebis. Isiklikumas käsitluses mõtiskleb noor keeletoimetaja oma ametivaliku ja esimese töökogemuse üle.

Aastaraamatus 2018 meenutavad asutajaliikmed liidu saamislugu ja võetakse kokku aastatel 2012–2018 tehtu. Kirjutatakse ka keeletoimetaja tööst mitme nurga alt: auliikme teekonnast eesti keele radadel ning keeletoimetamisest nii ettevõtja, kodus töötaja kui ka tõlkija vaatevinklist. Samuti antakse ülevaade keeletoimetaja töökoormuse ja -tasu uuringust, Vikipeedia keeletoimetamistalgutest, lõputöödest ja keeletoimkonnast.

Kui soovite emba-kumba aastaraamatut trükisena, kirjutage palun aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee, et leppida kokku kättesaamise viis. Trükise hind on 10 eurot, postiga saatmise korral lisandub postikulu. Maksta võib nii sularahas kui ka ülekandega Eesti Keeletoimetajate Liidu kontole EE851010220213449228 SEB Pangas (selgitusse „aastaraamat“).