Eesti Keeletoimetajate Liit

Vikipeedia parimad keeletoimetajad said auhinnad

18. mail selgusid Vikipeedia keeletoimetamistalgute parimad toimetajad. Viiendatel talgutel toimetati 338 artiklit ja kõigil talgutel kokku on neid parandatud ligi 3000. Mullu detsembrist tänavu märtsini kestnud talgutel oli 19 osalejat. Viie aastaga on talgulisi olnud 94, mõni neist on osalenud mitmel aastal. Parimate väljavalimisel hinnati keeletoimetaja ametiülesannete korrektset täitmist. Tublisid keeletoimetajaid tunnustas Eesti Keeletoimetajate Liit […]

Üldkoosolek ja toimetajaseminar 18. mail

Kolmapäeval, 18. mail 2022. a toimub Tallinna Ülikoolis (Tallinna saal, M-218) ja Zoomis keeletoimetajate liidu üldkoosolek, kus osalevad ainult liikmed. Sellele järgneb kõigile huvilistele mõeldud 20. toimetajaseminar, kus räägime praktilistel teemadel: teksti vormistamisest ja muutuste jälitamisest. Vestlusring Kogume keeletoimetaja töö tehnilist poolt puudutava vestlusringi jaoks nii küsimusi, mis on jäänud vastuseta, kui ka küsimusi, mis on saanud vastuse, kuid […]

Keeleteo konkursil tõsteti esile keeletoimetamise tähtsust

2021. aasta keeleteo konkursi peaauhinna pälvisid Vikipeedia keeletoimetamistalgud ja vabatahtlik keeletoimetaja Kuriuss ning masintõlketehnoloogia arendamine. Peaauhinna pälvisid ka Vikipeedia keeletoimetamistalgud, mille eestvedaja on Ann Siiman, ning vabatahtlik keeletoimetaja Kuriuss, kodanikunimega Valli Voor. Talgute eesmärk on kutsuda kasutajaid ja toimetajaid üles parandama Vikipeedia artiklite keelelist kvaliteeti. Eelneva nelja aasta vältel on toimetatud kokku 2416 artiklit. Vabatahtlikult […]

Uus aastaraamat on valmis!

Eesti Keeletoimetajate Liidu neljas aastaraamat ootab lugejaid. Raamatus on ülevaade 2021. aastal tehtust, sõna saavad nii uued kui ka kogenud tegijad. Aastaraamat on kõigile tasuta kättesaadav. Trükist on võimalik osta meiliaadressi juhatus@keeletoimetajateliit.ee kaudu.

Infoseminar EKI-ga 1. aprillil

1. aprillil kella 13–15 räägivad Margit Langemets, Peeter Päll, Maire Raadik, Tiina Leemets ja Sirje Mäearu meile väikesel töisel seminaril sellest, mida EKI-s tehakse ja kuhu on oma töödega jõutud. Infoseminari eesmärk on hoida meid EKI tegemistega kursis ja anda ajakohast teavet.  Teemad Margit Langemets: EKI ühendsõnastik ja ÕSi soovitused (EKI seminarid, ilmunud ja töös […]

Alanud on viiendad Vikipeedia keeletoimetamistalgud

1. detsembril kuulutatakse välja Vikipeedia keeletoimetamistalgud. Juba viiendate talgute eesmärk on väärtustada keeletoimetaja elukutset ja täiustada artikleid väga paljude lugejatega veebientsüklopeedias. Talgud kestavad emakeelepäevani ja parimaid premeeritakse kokku 2750 euroga. Eestikeelse Vikipeedia enam k​ui 220 000 artiklit on iga päev kasvav tekstikogum, mille kvaliteedi tagamisel on suur roll nii keelelisel, sisulisel kui ka vormistuslikul toimetamisel. […]

Emakeeleõpetajad on nimetanud keeletoimetajate liidu enda aasta sõbraks

Nädalavahetusel oli meil suur au võtta Eesti Emakeeleõpetajate Seltsilt vastu 2021. aasta sõbra tiitel. Oleme emakeeleõpetajatega eeskätt viimasel ajal leidnud ühiseid teemasid ja kokkupuutepunkte. Eks on ju meie mõlema eesmärk keelekasutajat harida ja heakeelsust edendada, üksnes toimetajad teevad seda peamiselt täiskasvanute seas, õpetajad aga kujundavad kogu meie tulevikku. Mõistagi on meie keskel keeletoimetajaid, kes õpetavad […]

Sügisseminar 5. novembril veebis

Ootame kõiki huvilisi 5. novembril kell 13 algavale veebiseminarile. Seminaril tutvustavad keelekorraldajad Peeter Päll ja Maire Raadik valmivat EKI teatmikku. See on süstematiseeritud ja pidevalt ajakohasena hoitav kogumik keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm, mis on mõeldud kasutamiseks koos ühendsõnastikuga (sh ÕSiga). Teatmikku viiakse üle näiteks „Eesti õigekeelsuskäsiraamat“. Seminari päevakava 13.00–13.30 Peeter Päll „EKI teatmik. Sissejuhatus. Nimed“ 13.30–14.00 […]

Kutsu keeletoimetaja külla!

Oktoobri algusest novembri lõpuni toimub Eesti Keeletoimetajate Liidu kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“, mille eesmärk on tuua tekstide toimetamise vajadus ja sellest saadav kasu inimeste teadvusse ning tutvustada keeletoimetaja kui tekstide väärindaja tööd. Sel aastal pakutakse abi 13 organisatsioonile. Osalema on oodatud eelkõige need ettevõtted, asutused ja vabaühendused, kel kokkupuude tekstide toimetamisega veel puudub. Kampaania käigus […]

Toimetajaauhinna laureaat on Mart Orav

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat 2021. aastal on Mart Orav. Žürii koosseisus Jüri Kolk (esimees), Lauri Eesmaa, Pilleriin Torim ja Aet Kuusik valis 2021. aasta Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajapreemia laureaadiks Mart Orava. Mart Orav (sünd. 1958) on lõpetanud 1982. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogia erialal ja töötanud 1988. aastast ajakirja Akadeemia […]