Eesti Keeletoimetajate Liit

Kutsu keeletoimetaja külla!

Oktoobri algusest novembri lõpuni toimub Eesti Keeletoimetajate Liidu kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“, mille eesmärk on tuua tekstide toimetamise vajadus ja sellest saadav kasu inimeste teadvusse ning tutvustada keeletoimetaja kui tekstide väärindaja tööd. Sel aastal pakutakse abi 13 organisatsioonile. Osalema on oodatud eelkõige need ettevõtted, asutused ja vabaühendused, kel kokkupuude tekstide toimetamisega veel puudub. Kampaania käigus […]

Toimetajaauhinna laureaat on Mart Orav

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat 2021. aastal on Mart Orav. Žürii koosseisus Jüri Kolk (esimees), Lauri Eesmaa, Pilleriin Torim ja Aet Kuusik valis 2021. aasta Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajapreemia laureaadiks Mart Orava. Mart Orav (sünd. 1958) on lõpetanud 1982. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogia erialal ja töötanud 1988. aastast ajakirja Akadeemia […]

Keeletoimetaja kutse pälvisid kolm inimest

30. augustil Tallinnas toimunud kutseeksami sooritasid kolm keeletoimetajat: Piret Joalaid, Maria Mölder ja Mariliis Sild. Eksam toimus kolmandat aastat ja nüüd on kutse kaheteistkümnel keeletoimetajal. Keeletoimetajad pidid eksamil viima teksti keele sõltuvalt teksti liigist vastavusse kirjakeele normingutega ning tegema selle ladusamaks ja arusaadavamaks. „Nagu eelmistelgi kordadel, oli kutseeksami raskusaste just selline, mis aitas parimad hindamiskomisjonil […]

Suvepäevad Taevaskojas 14. ja 15. augustil

2021. aasta suvepäevad toimuvad küll kahel päeval, kuid ajakava võimaldab ühepäevase kohtumise eelistajatel esimese päeva õhtul kenasti rongile või bussile minna. LAUPÄEV, 14. august Südamlik rõõm kohtumise üle ja kohvipaus kella 11st 12.00–15.00 kliendisuhtlust käsitlev koolitus Psühholoog Kaie Aruoja käsitleb nii suulist kui ka kirjalikku suhtlust. Teemadeks on viisakus, suhtlemisetapid, aktiivne kuulamine nii parema arusaamise […]

Keeletoimetaja kutseeksam ja infotund

Kutseeksami infotund toimub 16. augustil kell 16 Zoomis. Huvilistel palume saata enda osalemissoov hiljemalt 13. augustiks aadressile reili.argus@tlu.ee. Keeletoimetaja kutseeksam on 30. augustil Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25) ruumis T-412. Kirjalik osa kestab kella 10–13 ja suuline osa algab kell 14. Eksamidokumente oodatakse aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee 23. augustini. Lähemalt saab eksami kohta lugeda siit.

Toimetajaauhind ootab kandidaate!

Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind antakse välja ka sel aastal. Auhind on loodud eesmärgiga juhtida tähelepanu keeletoimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind eraldatakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Kandidaate esitama on kutsutud ja oodatud kõik keele ja kirjandusega seotud organisatsioonid, niisamuti ka […]

Veebiarutelu 11. juunil

Toimetajaseminari jätkuna räägime 11. juunil kella 15–17 Margit Langemetsaga rõõmudest ja muredest, mis keeletoimetajal Sõnaveebi ühendsõnastikku kasutades tekivad. Praegu on meeles mõlkunud järgmised küsimused. Kuidas jõuavad sõnatähendused ühendsõnastikku? Millised on uuringud, mis praegu tehtavat tööd toetavad? Mis alustel ja tingimustel ÕSi soovitusi koostatakse ja kuidas me lugejana neid tajume? Kuidas näeb välja korpus? Kuidas tehakse […]

Auhinnati Vikipeedia parimaid keeletoimetajaid

21. mail anti Eesti Keeletoimetajate Liidu toimetajaseminaril auhinnad viiele parimale Vikipeedia keeletoimetamistalgutel osalenule. Neljandatel talgutel toimetati peaaegu pool tuhat artiklit ja kõigi talgute jooksul kokku on neid parandatud ligi 2500. 1. detsembrist 14. märtsini toimunud talgutel toimetas 23 osalist 491 Vikipeedia artiklit. Nelja aastaga on talgulisi olnud 79, mõni neist on osalenud mitmel aastal. Parimate […]

Üldkoosolek ja toimetajaseminar 21. mail veebis

21. mail saame kokku liidu üldkoosolekul ja sellele järgneval 18. seminaril seaduskeele toimetamise ja keelekorralduspõhimõtete teemal. Üldkoosolekul osaleme ainult liikmeskonnaga, seminaril osalemine on vaba. Seminar on järelvaadatav siit. Üldkoosoleku päevakord 10.00–12.00 1) 2020. majandusaasta aruande kinnitamine 2) Liidu tegevus 2020. aastal 3) Uue juhatuse valimine 4) Uue revisjonikomisjoni valimine 5) Toimetajaauhinna žürii valimine 6) Juhatuse liikme tasu maksmine 7) Kutseeksam 8) […]

Viivi Maanso (12.01.1929–11.04.2021)

Lahkunud on emakeeleõpetuse alustala ja hing, Tallinna ülikooli emeriitdotsent Viivi Maanso, kes elas ja töötas parema emakeeleõpetuse nimel: arendas emakeeleõpetuse metoodikat, koostas õpivara ja juhendas põlvkondade kaupa emakeeleõpetajaid. Viivi Maanso (sünd Telliskivi) teekond emakeeleõpetuse juurde algas soome-ugri keeleteaduse õpingutega Tartu ülikoolis aastatel 1947–1952. Tema esimeseks töökohaks oli Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, kust ta […]