keeletegu

Keeleteo konkursil tõsteti esile keeletoimetamise tähtsust

2021. aasta keeleteo konkursi peaauhinna pälvisid Vikipeedia keeletoimetamistalgud ja vabatahtlik keeletoimetaja Kuriuss ning masintõlketehnoloogia arendamine. Peaauhinna pälvisid ka Vikipeedia keeletoimetamistalgud, mille eestvedaja on Ann Siiman, ning vabatahtlik keeletoimetaja Kuriuss, kodanikunimega Valli Voor. Talgute eesmärk on kutsuda kasutajaid ja toimetajaid üles parandama Vikipeedia artiklite keelelist kvaliteeti. Eelneva nelja aasta vältel on toimetatud kokku 2416 artiklit. Vabatahtlikult […]

2019. aasta keeleteod ja tänukirjad liidule

11. märtsil anti Põlvas kätte 2019. aasta keeleteokonkursi auhinnad. Aasta keeletegudeks valiti Tallinna Tehnikaülikooli kõnetuvastus ja Tartu Ülikooli masintõlge, rahvaauhinna võitis Õigekirjagurmaan. Samuti anti üle tänukirjad eesti keelt väärtustavate tegude eest. Meie liidu tegudest said tunnustuse lausa kaks: kutseeksam ja küllakutsekampaania. Keeletoimetaja kutseeksami eestvedajad olid Reili Argus, Annika Hussar, Maris Jõks, Katrin Kern, Helika Mäekivi, Urve Pirso, […]

Aasta keeletegu on ÕS 2018

Sel aastal esitas keeletoimetajate liit koos Annika Koppeliga keeleteo kandidaadiks ÕSi 2018. Lisaks olime oma keeletoimetamistalgutega ka ise koos Tartu Ülikooli Miljon+ projekti ja MTÜga Wikimedia Eesti kandidaatide hulka arvatud. Keeleteo auhinna pälvis ÕS 2018. Meil on hea meel ja au olla ÕSi väärtustaja.

Liidu esitatud keeleteo kandidaat on selge sõnumi konverents

2017. aasta keeleteo kandidaadiks otsustati valida selge sõnumi konverents. See oli rahvusvahelise ulatusega üritus, kus esinesid selge keele edendajad nii Põhjamaadest kui ka kodumaalt. Üritusel jagati kogemusi selge keele põhimõtete rakendamisel eeskätt õigustekstide puhul. Kõneldi palju koostööst õigus- ja keeleinimeste vahel, rõhutati õigusaktide lihtsustamise olulisust, kirjeldati lihtsa disainiga tekstide koostamist. Liidu juhatus leidis, et selge […]

Keeletoimetajate kutsestandard osaleb keeleteo konkursil

2016. aasta parima keeleteo konkursil osaleb keeletoimetajate liidu liikmete eelistuse saanud keeletoimetaja kutsestandard. Kutsestandardi töörühma esindajad Reili Argus, Kadri Rahusaar, Urve Pirso, Katrin Kern, Villu Känd ja Ene Pajula väärivad igati esiletõstmist nii tähtsa alusdokumendi valmimise eest. Esildises on öeldud: “Kutsestandardis kirjeldatakse keeletoimetajate tööd, rõhutatakse selle eripära ja vajalikkust meie ühiskonnas, väärtustatakse ladusa ja selge […]