kutsestandard

Keeletoimetaja kutse pälvisid kolm inimest

30. augustil Tallinnas toimunud kutseeksami sooritasid kolm keeletoimetajat: Piret Joalaid, Maria Mölder ja Mariliis Sild. Eksam toimus kolmandat aastat ja nüüd on kutse kaheteistkümnel keeletoimetajal. Keeletoimetajad pidid eksamil viima teksti keele sõltuvalt teksti liigist vastavusse kirjakeele normingutega ning tegema selle ladusamaks ja arusaadavamaks. „Nagu eelmistelgi kordadel, oli kutseeksami raskusaste just selline, mis aitas parimad hindamiskomisjonil […]

Keeletoimetajate liit sai täna kutse andja õigused

Kutsekoda andis 26. aprillil keeletoimetajate liidule õiguse korraldada kutseeksamit ja väljastada kutselise keeletoimetaja tunnistusi. Praegusel ajal on keeletoimetajatel väga erinevad ülesanded – alustades lihtsast korrektuurist ja lõpetades teksti sisu ja terminite ülevaatamisega. Selle kõrval on ka keeletoimetajate tase väga erinev ja töö tellija võib saada teenuse, mis ei vasta tema ootustele. Sellest on tulnud vajadus […]

Välja on kuulutatud kutse andja konkurss

Kutsestandardi töörühma eestvedaja Reili andis teada, et töö tulevase kutse andmise kallal on jõudnud sellesse etappi, et välja on kuulutatud avalik konkurss kutse andja leidmiseks. Täpsemat teavet leiab siit: https://www.kutsekoda.ee/et/uudised/view/10676144.

Keeletoimetajate kutsestandard osaleb keeleteo konkursil

2016. aasta parima keeleteo konkursil osaleb keeletoimetajate liidu liikmete eelistuse saanud keeletoimetaja kutsestandard. Kutsestandardi töörühma esindajad Reili Argus, Kadri Rahusaar, Urve Pirso, Katrin Kern, Villu Känd ja Ene Pajula väärivad igati esiletõstmist nii tähtsa alusdokumendi valmimise eest. Esildises on öeldud: “Kutsestandardis kirjeldatakse keeletoimetajate tööd, rõhutatakse selle eripära ja vajalikkust meie ühiskonnas, väärtustatakse ladusa ja selge […]

Keeletoimetajate kolmandad suvepäevad Olustveres

30.–31. juulil peab keeletoimetajate liit Olustvere mõisas järjekordseid suvepäevi. Olustvere mõis asub Müüri 2 Olustveres Suure-Jaani vallas (http://www.olustveremois.ee/esileht). Kohale saabume autodega. 28. juunil liidu listi saadetud Doodle’i küsimustikust võib leida need, kes on autoomanikud, ja võtta nendega ühendust, et endale autos koht leida. Kui kellegi kontaktandmed on teadmata, võib kirjutada juhatusele, kes aitab vahendamisega. AJAKAVA […]

Keeletoimetajate liit sai kutsestandardi

3. märtsil 2016 jõudis lõpule mitme aasta keeruline ja mahukas töö keeletoimetajate kutsestandardi kallal. Kutsenõukogu kinnitas kutsestandardi tasemel 6. Suur aitäh Reili Argusele, Kadri Rahusaarele, Urve Pirsole ja Katrin Kernile, kes selle idee algatasid, koosolekutel käisid, meie eriskummalise ameti ära suutsid liigitada, töötasid välja vajalikud nõuded ja vaidlesid selgeks enamiku kitsaskohtadest. Edasi ootab töö kutseeksami […]