õpik

Toimetajaseminaril esitleti keeletoimetamisõpikut

Keeletoimetajate liidu 20. toimetajaseminaril esitlesid autorid mai alguses ilmunud keeletoimetamise kõrgkooliõpikut ja harjutustikku. Reili Argus ja Katrin Kern tutvustasid nii õpiku koostamise käiku kui ka sisu. Õpikus selgitatakse keeletoimetaja töö olemust ja põhimõtteid ning kirjeldatakse eri tüüpi tekstide toimetamist. Samuti antakse õpikus näpunäiteid nii teksti-, lause- kui ka sõnatasandi paranduste tegemise kohta ning käsitletakse vormistus- […]

Keeletoimetamise e-õpik pääses kõrgkooliõpikute programmi

Märtsi alguses selgus, et keeletoimetamise e-õpik on pääsenud riiklikku programmi “Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013-2017”. See tähendab, et riik on õpiku vajadust mõistnud ja on otsustanud selle valmimist toetada. Õpiku tulevased autorid on Reili Argus, Katrin Kern ja Helika Mäekivi. Kõikidelt liikmetelt oodatakse õpiku sisu kohta ettepanekuid. Vt ka siit.