teade

Infoseminar EKI-ga 1. aprillil

1. aprillil kella 13–15 räägivad Margit Langemets, Peeter Päll, Maire Raadik, Tiina Leemets ja Sirje Mäearu meile väikesel töisel seminaril sellest, mida EKI-s tehakse ja kuhu on oma töödega jõutud. Infoseminari eesmärk on hoida meid EKI tegemistega kursis ja anda ajakohast teavet.  Teemad Margit Langemets: EKI ühendsõnastik ja ÕSi soovitused (EKI seminarid, ilmunud ja töös […]

Emakeeleõpetajad on nimetanud keeletoimetajate liidu enda aasta sõbraks

Nädalavahetusel oli meil suur au võtta Eesti Emakeeleõpetajate Seltsilt vastu 2021. aasta sõbra tiitel. Oleme emakeeleõpetajatega eeskätt viimasel ajal leidnud ühiseid teemasid ja kokkupuutepunkte. Eks on ju meie mõlema eesmärk keelekasutajat harida ja heakeelsust edendada, üksnes toimetajad teevad seda peamiselt täiskasvanute seas, õpetajad aga kujundavad kogu meie tulevikku. Mõistagi on meie keskel keeletoimetajaid, kes õpetavad […]

Viivi Maanso (12.01.1929–11.04.2021)

Lahkunud on emakeeleõpetuse alustala ja hing, Tallinna ülikooli emeriitdotsent Viivi Maanso, kes elas ja töötas parema emakeeleõpetuse nimel: arendas emakeeleõpetuse metoodikat, koostas õpivara ja juhendas põlvkondade kaupa emakeeleõpetajaid. Viivi Maanso (sünd Telliskivi) teekond emakeeleõpetuse juurde algas soome-ugri keeleteaduse õpingutega Tartu ülikoolis aastatel 1947–1952. Tema esimeseks töökohaks oli Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, kust ta […]

Linda Tinnu Targo (29.05.1928–05.04.2021)

Lahkunud on mitme põlvkonna keele hoidja ja arendaja Linda Tinnu Targo. Üle 60 aasta keele ilu eest oskuslikult hoolitsenud tõlkija, värsistaja ja keeletoimetaja käe all on valminud lugematul hulgal laste- ja noorteraamatuid, mille nõtked ja musikaalsed tekstid on rikastanud iga eesti lugeja keelemaailma. Linda Targo sündis Tartus Karlova linnaosas. Tema suure sõnaseadmisoskuse ja näitlejaanniga ema […]

Tähtis teadaanne! Kutseeksam on edasi lükatud

Eriolukorra kehtestamise tõttu tühistas Tartu Ülikooli raamatukogu kõik broneeringud. Et ka teiste ruumide broneerimisega võib praegu raskusi olla ja igasugused kogunemised on tervise huvides küsimuse all, jätab liit kutseeksami 27. märtsil ära. Vaatame olukorra kujunemist ja anname mõne aja pärast teada, kas eksamit saab teha veel kevadel või tuleb see lükata sügisesse. Reili Argus, kutsekomisjoni […]

Keeletoimetaja amet 90aastane

Täna 90 aastat esitati Emakeele Seltsi koosolekul ajalehtedele üleskutse hakata keele ühtlustamiseks seda toimetama. Küllap oli tekste keeleliselt kohendatud varemgi, kuid seda päeva peame oma ameti sünnipäevaks. Kas pole see üks tore elukutse? Iga päev on võimalik viibida tekstimaailmas, omandada nii sisulisi kui ka keelelisi teadmisi, õppida klientidelt ja avada lugematuid kordi keelenõuraamatuid. Saame olla […]

Selgunud on 2019. aasta selge sõnumi auhinna saajad

Selge keele patroon Ülle Madise andis üle 2019. aasta selge sõnumi auhinnad.  Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvis Eesti Loodusmuuseumi audiogiid, kus üheminutilisest, aga sisutihedast tekstist saab huviline hõlpsalt vajaliku teabe Eestis kasvavate seente kohta. Tarbeteksti kategoorias märkis hindamiskomisjon ära Eesti Puuetega Inimeste Koja raamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ ja Riigi Infosüsteemi Ameti aastaraamatu „Küberturvalisus 2019“. Parima […]

Alanud on selge sõnumi võistlus

Ellen Uuspõld (19.04.1927−07.06.2019)

Meie hulgast on lahkunud keeleuurija ja keelehooldaja, Eesti Keeletoimetajate Liidu auliige Ellen Uuspõld. Ellen Uuspõldu võib pidada mitme keeletoimetajate põlvkonna õpetajaks. Oma tööelu alustas ta ise samal erialal, töötades juba ülikoolis õppides tehnilise korrektorina Tartus ühes kirjastuses. Seejärel oli ta mõnda aega tööl tõlk-toimetajana ja siis jõudis ta Tartu ülikooli, asudes algul tööle laborandina, siis […]

Selleaastase toimetajaauhinna pälvis Anu Saluäär-Kall

26. septembril, Euroopa keeltepäeval, avalikusti Lembe ja Edvin Hiedeli toimetajaauhinna laureaat. Selle pälvis tänavu Loomingu Raamatukogu toimetaja Anu Saluäär-Kall pikaaegse väljapaistva ja mitmekülgse toimetamistöö eest. „Kuigi valik tuli teha tänavu kuue kandidaadi seast, otsustas lõpptulemuse lihthäälteenamus – kandidaadid olid seekord võrdselt tugevad,“ ütles žürii esimees Ilona Kivirähk. „Laureaadi puhul sai määravaks nii tema panus Loomingu […]