uuring

Toimetajaseminar 22. jaanuaril

22. jaanuaril kell 14.00–17.00 toimub Zoomis ühisseminar, kus arutleme koos Eesti Keele Instituudi inimestega praeguste keelekorraldus- ja keelenormimispõhimõtete ning nende muutmise üle. Et saada selgem pilt teie seisukohtadest erinevate keeleabivahendite kohta, palume enne 16. jaanuari osaleda küsitluses, mille tulemusi seminaris tutvustame. Küsitlusele vastama ja seminarile on oodatud ka liiduvälised keeletoimetajad.   Seminari kava  14.00–14.30 Arvi Tavast (EKI) tutvustab keele uurimise, kirjeldamise ja […]

Keeleabivahendite teemaline küsimustik

Liidul on kavas korraldada 22. jaanuaril ühisseminar, kus vahetame Eesti Keele Instituudi inimestega mõtteid keelekorraldus- ja keelenormimispõhimõtete üle. Et saada selgem pilt keeletoimetajate seisukohtadest erinevate keeleabivahendite kohta, palume osaleda küsitluses, mille vorm asub SIIN. Linki võib vabalt levitada ka liiduväliste keeletoimetajate seas. Ootame vastuseid 15. jaanuarini. Tänugaliidu juhatus

Keeletoimetajate liit korraldab koormusuuringu

Eesti keeletoimetajate liit korraldab küsitluse, et uurida keeletoimetajate hariduslikku tausta, tööhõivet, -ülesandeid, -koormust ja -tasu. Eesmärk on saada realistlik ülevaade keeletoimetaja tööst ning koguda kasulikku teavet, mis aitaks liidul ja selle liikmetel edaspidi paremini keeletoimetajate huvide eest seista. Vastama on oodatud kõik, kes teevad keeletoimetaja tööd, olenemata sellest, kas kuulutakse keeletoimetajate liitu või mitte. Küsitlus […]