Kontakt

Eesti Keeletoimetajate Liit

mittetulundusühing

registrikood 80344570

konto SEB Pangas

EE851010220213449228

juhatus@keeletoimetajateliit.ee
Jakobi 2, 51014 Tartu

Helika Mäekivi, juhatuse esimees
tel 501 5898

Raamatupidaja Katri Randviir
katri.randviir@gmail.com

Asutatud 11. juulil 2012 Tartus.

Asutajaliikmed:
Katrin Kern
Mihkel Metslaid
Helika Mäekivi
Egle Heinsar (Pullerits)
Kristel Ress

Juhatuse liikmed:
Helika Mäekivi
helika72@gmail.com

Airi Männik
airi.mannik@gmail.com

Külli Pärtel
kylli.partel@gmail.com

Riina Reinsalu
riinareinsalu@gmail.com

Ann Siiman
siiman.ann@gmail.com