Kroonika

Väike töine seminar EKIga

2022. aasta 1. aprillil toimunud infoseminaril oli juttu EKIs tehtavast. 

  • Alustuseks rääkis Margit Langemets EKI ühendsõnastikust ja ÕSi soovitustest selles, samuti EKI seminaridest ning ilmunud ja töös olevatest artiklitest.
  • Sirje Mäearu (1.16) võttis kokku morfoloogiarühma tööd EKI ühendsõnastikus.
  • Peeter Päll (1.35) andis ülevaate EKI teatmiku üldseisust (statistikast ja plaanidest), peatudes pikemalt nimede peatükil.
  • Maire Raadik (1.50) tutvustas lühidalt EKI teatmiku rubriiki „Mis on muutunud“.
  • Tiina Leemets (1.54) käsitles sihitist, ahelliitsõnasid ja sulandsõnu EKI teatmikus.

Seminari saab järelvaadata YouTube’ist.

19. toimetajaseminar

2021. aasta 5. novembril toimunud toimetajaseminari alguses õnnitlesime uusi kutselisi keeletoimetajaid: Piret Joalaidu, Maria Möldrit ja Mariliis Silda.

Seejärel tutvustasid Eesti Keele Instituudi keelekorraldajad Maire Raadik ja Peeter Päll valmivat EKI teatmikku. See on süstematiseeritud ja pidevalt ajakohasena hoitav kogumik keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm, mis on mõeldud kasutamiseks koos ühendsõnastikuga (sh ÕSiga). Teatmikku viiakse üle näiteks „Eesti õigekeelsuskäsiraamat“.

Toimetajaseminar on järelvaadatav: https://youtu.be/1NaJx1ca7iY.

2021. aasta suvepäevade mõlgutusi

Kes? Keeletoimetajate liit

Kus? Taevaskojas

Millal? 14.–15. august 2021

Kuidas? Rõõmsa meele ja sirge seljaga, teadmis- ja seiklushimuliselt

Miks? Tahtest koos olla, armastusest oma kutse ja kutsumuse vastu

14. august kell 11. Väikse vihmasabina saatel jõudsime Taevaskotta, kaasas reisivarustus, tühi kõht, rõõmus meel ja ootusärevus. Saabujaid võtsid vastu Taevaskoja imeline loodus ja kodune pirukalaud, millest nii mõnedki reisilised olid oma Taevaskoja-teekonna vältel juba pikalt kõnelnud. Tulijatel ei tulnud pettuda. Ahjusoojad pirukad tõotasid keha ja vaimu kosutavaid päevi ning selliseks need tõepoolest kujunesidki. Paljutõotav oli juba ainuüksi seminariruumi õhuline ja hubane puitarhitektuur, mis oli nagu loodud ühistunde tekitamiseks.

Kehakosutusele järgnes vaimukosutus. Psühholoog ja suhtlemistreener Kaie Aruoja aitas meil süüvida keeletoimetaja ja tellija suhete keerukasse maailma. Teemaring on sedavõrd põnev, et peatugem sellel veidi pikemalt.

Inimeste koostoimimise paratamatu osa on mõistmis- ja suhtlustõrked: väikestest möödarääkimisest kuni räsivate, mitut osalist hõlmavate konfliktideni. Ei jää neist puutumata keeletoimetajagi. Mida hakata peale keeruka kliendi, autori, kolleegiga? Mis on keeletoimetaja töös raske, mis teeb rõõmu? Milline ei tohiks keeletoimetaja olla? Nendele küsimustele vastuseid otsides jõudsime tõdemuseni, et keeletoimetajal – nagu õigupoolest mis tahes teise eriala esindajal – tuleb esmalt õppida iseennast tundma ja saada aru enda vajadustest. Võime näha iseennast, enda tööd ja suhtlust kõrvalpilguga on oskus, mida õpime kogu elu. Vanade kreeklaste „gnothi seauton!“ on niisiis ka eduka töösuhte alus. Kuidas maandada iseenda ja suhtluspartneri ärevust, luua usaldust ja turvatunnet? Kaie oskuslikult suunatud arutelu toel adusime, et suhtlemiseks pole olemas üldkehtivaid valemeid, sest inimesed on erinevad. Ometi on olemas põhitõed, mis lähtuvad inimese olemusest ja mille eiramisel on igasugune lävimine raskendatud. Üks ehk veidi ootamatuid ja mõtlemapanevaid märksõnu oligi turvatunne. Kõnetav oli mõttekäik, et ebakompetentsustunne on seotud ebaturvalisusega, turvatunne aga on omakorda inimese üks baasvajadusi.

Mõtiskelu käigus peatusime ka filosoofilisel, metakeelelisel tasandil. Kuidas mõjutab lävimist see, kuidas me suhtluspartnerit mõtestame ja nimetame? Kas kõneleme suhtluskaaslasest kui kliendist, autorist, kolleegist? Igaüks neist kujundab me hoiakuid veidi erineval moel, nii hoiakut oma töö kui ka suhtluspartneri vastu. Keel mõjutab mõtlemist ja mõtlemine keelt, nagu Wittgenstein tõdes.

Pisike vihmasabin, mis meid saabudes vastu võttis, taandus üsna varsti pärast me kohalejõudmist. Tal ei jäänudki muud üle, sest Helika üksikasjalik stsenaarium ei näinud lihtsalt teisiti ette! Sestap ootas meid pärast kehakinnitust Taevaskoja loodus, kellele enda füüsilisi, matemaatilisi, kujunduslikke, tasakaalu- ja koostööoskusi proovile paneva meeskonnamänguna, kellele jalutustandrina. Oli neidki, kes olid jumalikust metsaõhust nii lummatud, et lasid end jalutusrajal Taevaskoja hallvanakestel eksitada. Igal juhul jõudsime kõik punkt kella seitsmeks toidulauda, sest päevakava nägi ette juustuga täidetud ahjukana ja küpsisetorti.

Õhtusöögile järgneva saunaõhtu osadusringis läksid meeskonnamängu aardekirstust leitud ja auhinnaks saadud kaks vahuveini demokraatlikult jagamisele, aga sellega kaasas olnud tordid läksid õhtu külluses meelest ka kõige maiamatel meist. Köetud saun õdusa eesruumiga ja kaetud suupistelaud lõid keeletoimetajate usaldus- ja inforingiks mõnusa tausta. Õhtuhämaruses leidiski aset hoogne keelearutelu, mis juba ainuüksi oli Taevaskoja-sõitu väärt. Keskustelu jätkus kella kaheni öösel, ent siis langesid meist tugevaimadki.

Pühapäeva hommikul jätkus kõik, nagu kava ette nägi: vihmatu ilm, puder, võileib ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Kõhud head-paremat täis, võttis meid peale rong Peetrike. Need, kes Peetrikesega veel sõitnud ei ole, võiksid kujutleda sõitu karussellil, ainult otse ja piki maanteed. Või siis meenutada piilupardi rongisõidu-lugu. Peetrike tšuhhtšuhhitas meid Ahja jõe äärde, kus jagunesime kanuudesse. Tõdesime, et kivide, roigaste ja käänakute vahel seilamisel ning vaba vooluvee otsimisel on märkimisväärselt palju ühist toimetajatööga. Ehk ongi just taoline seilamine midagi, mis teeb toimeajatöö põnevaks? Eriti kui näed kärestikes ulpides muinasjutulist jäälindu, mis on otsekui tasu takistustest tulvil teekonna ettevõtmise eest.

Kanuuteekonna lõpus ootas meid kaldal lihtne kosutav eine, mis näis tühjade kõhtude tõttu eriti hõrk. Kuumale boršile sekundeerisid eelmisel õhtul külmikusse unustatud tordid. Ja ühtäkki saidki otsa nii kaks torti kui ka suvepäevad. Said otsa nagu kirss tordil. Muidugi leidis hüvastijätt aset ettenähtud stsenaariumi järgi ehk siis sügava kahetsustundega. Need, kes kogu sest ilust ja mõnust ilma jäid, saavad lehitseda Facebooki riputatud pilte ja oodata järgmist suve. Aitäh Helikale ja teistele korraldajatele ning kõigile osalenutele! Oli hiiglama tore!

Koostanud Ülle Sihver ja Reet Hendrikson

Veebiarutelu Margit Langemetsaga

11. juunil 2021 toimunud arutelu on järelvaadatav: https://www.youtube.com/watch?v=ubAAdgUHfs8 

18. toimetajaseminar

21. mail 2021 toimus veebi vahendusel 18. toimetajaseminar, millest võttis osa hulk keelehuvilisi.

Alustuseks anti üle neljandate Vikipeedia keeletoimetamistalgute auhinnad. Sellest saab täpsemalt lugeda siit.

Seminar jätkus õiguskeele teemal. Sõna sai justiitsministeeriumi toimetaja Mari Koik. Oma ettekandes „Pilk seadusloome kööki: kes on kokk, milline on retsept?“ tegi ta põgusa tagasivaate Eesti seadusloome ajalukku ja rääkis, milline on olukord praegu. Eesti seaduskeelt on kujundanud minimaalsusnõue, mille kohaselt ei tohi seaduses olla liigseid mõisteid ega tarbetuid sõnu. Koik rääkis, mida keeletoimetajad eelnõu ja seletuskirja tekstides parandavad, ning tõi näiteid ebaõnnestunud terminitest. Ta leidis, et seaduskeelel on oma stiil, mida peaks säilitama. Samuti võib seaduskeel olla keeruline, kuid seaduse sõnastus ei tohiks olla liiga keeruline adressaadi jaoks. Lõpetuseks peatus kõneleja seaduskeelt mõjutavatel teguritel, muu hulgas inglise keele mõjul, ning rääkis, millist abi õiguskeele toimetajad vajavad ja mida saavad teha, et lõpptulemuseks oleks võimalikult selge, arusaadav ja ilusas emakeeles õigustekst.

Sisukale ja huvitavale ettekandele järgnes arutelu keelekorralduspõhimõtete ja uute sõnastike üle. Riina Reinsalu vaatles näidisotsingu abil, milliseid probleeme Sõnaveebi kasutamisel tekkida võib. On väga hea, et palju sõnastikke on ühte kohta koondatud, aga info suur hulk tekitab aeg-ajalt ka segadust.

Hille Saluäär tutvustas Eesti Keele Instituudile saadetud ühispöördumist, rääkis selle eelloost ja vastusest, mis instituudi direktorilt Arvi Tavastilt saadi. Saluäär nentis, et kui alguses tundusid tehtavad muudatused tehnilised, siis lähemalt uurides on selgunud, et need puudutavad siiski ka keelekorralduspõhimõtteid. Kas ja kuidas need põhimõtted muutuvad ning mida tulevik toob?

Ühiselt leiti, et keeletoimetajad vajavad siiski mingit allikat, millele oma töös tugineda. On ju ka teiste erialade spetsialistidel standardid ja põhimõtted, millest nad lähtuvad (raamatupidajatel raamatupidamisstandardid, õpetajatel riiklik õppekava jne). Arutelus osales aktiivselt Eesti Keele Instituudi sõnaraamatute peatoimetaja Margit Langemets, kes kinnitas, et kirjakeele korrastatud arendamine toimub ka edaspidi ja õigekeelsussõnaraamat on endiselt kirjakeele normi alus. Sõnaveebis liigutakse lihtsalt rohkem objektiivse normi kirjeldamise poole ja austatakse keelekasutaja teadlikku keelevabadust.

Üldiselt oldi arvamusel, et Eesti Keele Instituut teeb ühendsõnastikuga tänuväärset tööd ja keeletoimetajate antud tagasiside arendusjärgus Sõnaveebi kohta aitab seda kasutajate jaoks mugavamaks teha. Ka Eesti Keele Instituut kutsub üles kõnealuste teemade üle pidevalt arutlema ja koostööd tegema. Vestlusest jäigi kokkuvõttes kõlama see, et meil tuleb omavahel rohkem rääkida ja suhelda ning teha laiemale avalikkusele teavitustööd.

Seminar on järelvaadatav: https://www.youtube.com/watch?v=HqwF2J0BCGM

17. seminar keelekorralduse teemal

22. jaanuaril 2021 kogunes toimetajaseminarile Zoomi üle saja keelehuvilise. Seekordne seminar oli ajendatud keeletoimetajate uudishimust ja murest: mida on plaanis muuta keelekorralduses ja mis ootab keeletoimetajaid ees? Samuti otsisime koostöövõimalusi ja viise, kuidas saaksime keelekorralduse arendamisel abiks olla.

Esimene esineja Arvi Tavast (Eesti Keele Instituut) rääkis eesti keele uurimisest, kirjeldamisest ja arendamisest, peatudes pikemalt sõnastike koostamisel. Eesti Keele Instituut töötab selle nimel, et sõnastikud põhineksid üha enam kindlal keeleteadmisel, mitte koostaja kõhutundel ja idiolektil. Nüüdseks on Arvi Tavasti sõnul tavapärane, et sõnastikuartikli koostamise käigus tehakse korpusepäringuid ja peetakse nõu ekspertidega, üha enam tehakse katseid keelekasutajatega. Muu hulgas on subjektiivsuse vähendamisel häid tulemusi andnud keelenõuandjate Skype’i-grupp, mis võimaldab keerulisi keeleküsimusi suurema rühmaga arutada.

Kõlama jäi mõte, et suurema deskriptiivsuse poole on liigutud juba tükk aega, alates 1960. aasta ÕSist. Uusi tuuli on toonud EKI töörühmade (eeskätt seletava sõnaraamatu ja ÕSi töörühma) tihedam koostöö alates 2019. aasta sügisest. See on võimaldanud asju laiemalt arutada ning tutvuda üksteise seisukohtade ja meetoditega.

Lõpetuseks kinnitas Arvi Tavast, et keeletoimetajatele, kes soovivad teksti paremaks teha ja kasutada objektiivseid andmeid, püüab EKI neid pakkuda ja olla keeletoimetajatele üha kasulikum.

Ettekande järel tunti huvi e-keelenõu tuleviku vastu. Arvi Tavast selgitas, et e-keelenõu oli omaaegne katse teha koondpäringut ning näidata ÕSi ja seletavat sõnaraamatut kõrvuti, et inimesed teadvustaksid nende erinevust. Järgmine loogiline samm oli sõnastike andmed ühendada, dokumenteerida nende erinevused ja neid põhjendada.

E-keelenõus olevaid sõnastikke enam ei arendata. Ühendsõnastikku koondatakse EKI tänapäeva eesti keele üldsõnastikud. Seal pakutakse sama sisu, mis on siiani olnud kättesaadav. Ühendsõnastik võibki olla e-keelenõuga vastuolus – see näitab seisukohtade muutumist.

Liina Lindström (Tartu Ülikool) tuletas ettekandes „Keele varieerumine, standardiseerimine ja keeleviga: kuhu tõmmata piire?“ esmalt meelde keele varieerumise põhitõed. Et teha varieeruv keel kõigile vastuvõetavaks ja ühtmoodi mõistetavaks, on vaja seda standardiseerida ehk normeerida.

Liina Lindströmi meelest on huvitav küsimus, kui tähtsaks peetakse normeeringute kui ühiskondliku kokkuleppe järgimist. Keelevigu käsitlevate üliõpilastööde järgi sõltub suhtumine keeleveasse selle tüübist, vastuvõtjast ja autori taustast. Näiteks täheortograafiavead mõjutavad hinnangut kirjutaja intelligentsusele palju enam kui kokku-lahkukirjutamisvead ning interpunktsiooni- ja tühikuvigadesse suhtutakse küllaltki sallivalt. Kas saab siis pidada normeeringust lahknemist keeleveaks, kui vastuvõtja ei taju seda veana?

Mõningane standardiseerimine on Liina Lindströmi meelest kindlasti vajalik, kuid võiksime mõelda, kuhu piirid seada. Kui norminguid oleks vähem, aga nad oleksid selgemad ja põhjendatumad ning loomuliku keeletunnetusega kooskõlas, muutuks lihtsamaks nii keeleõpe kui ka keeleprofessionaalide töö. Lõpetada võiks vähemalt sõnatasandi normeeringud, nt tähenduste normeerimise, ning normeeringud, millega on keelekasutajad olnud hädas aastakümneid. Liigne normeerimine vähendab keele mitmekesisust ja väljendusrikkust, seega ei oleks vaja vältida paralleelselt kasutatavaid keelendeid, sest varieerumine on keeles loomulik.

Seejärel kutsus Reili Argus (Eesti Keeletoimetajate Liit) ettekandes „Lugeja ootused. Keeletoimetaja ootused“ kuulajaid kaasa mõtlema autori, keeletoimetaja ja lugeja ootuste üle. Keeletoimetaja roll sõltub paljuski autori ootustest ja kogemusest ning teksti olemusest: ta võib olla autori kõrval teine silmapaar, kes kontrollib teksti arusaadavust ja pakub lahendusi, aga võib olla ka nn viimane instants nt ajasurve tõttu.

Keeletoimetaja pole siiski lõpplugeja, vaid vahelüli. Reili Arguse meelest küsitakse liiga harva, mida tahab lugeja. Kunstilisest tekstist tahab lugeja elamust, rikast ja huvitavat keelt ning keeletoimetaja roll on kirjutajale nõu anda. Tarbetekstist soovib lugeja selget ja lakoonilist infot, mitte elamust. Sellise teksti puhul võib toimetajal olla kaitsja roll: ta ei lase autori mainet kahjustada naiivse, vigase või laialivalguva tekstiga ega võimalda autorit süüdistada info hägustamises.

Lugejal on õigus saada arusaadavat infot. Et keeletoimetaja saaks autorile nõu anda, kuidas tekst lugejale arusaadavalt sõnastada, vajab keeletoimetaja nii norminguid kui ka stiilisoovitusi. Samuti ootab keeletoimetaja kunstiliste tekstide toimetamiseks suurt ja põhjalikku sõnaraamatut, ametliku asjaajamisteksti toimetamiseks selgeid ja süsteemseid soovitusi.

Helika Mäekivi (Eesti Keeletoimetajate Liit) tegi kokkuvõtte keeleabivahendeid käsitlevast küsitlusest (63 vastajat), mille keeletoimetajate liit korraldas 2021. aasta alguses.

Selgus, et kõige enam kasutavad keeletoimetajad keeleteabe otsimiseks e-keelenõu lehte ja veebi-ÕSi, üsna palju ka Sõnaveebi ja EKI keelenõuannet. E-keelenõu puhul hindavad kasutajad selle mugavust ja seda, et kõik on ühes kohas, paljud kasutavad seda ka harjumusest. Miinustena nimetati probleeme sõnaühendite otsimisega, tüüpsõnadega ja mõne selgituse pealiskaudsust.

Sõnaveebil on keeletoimetajate hulgas veel suhteliselt vähe kasutajaid. Sõnaveebi puhul meeldib kasutajatele see, et sõnavormid ja tuletised on mugavalt esitatud ning et see ühendab kõiki EKI sõnaraamatuid. Ühendsõnastikule heideti ette soovituste puudumist või ebaselgust, ka veebist pärit näited tekitavad segadust.

Küsitluse järgi ootavad ja hindavad keeletoimetajad EKI antavaid soovitusi, kuid vajavad ka tegeliku kasutuse näiteid. Hea keeleallikas võiks olla ühtaegu nii preskriptiivne kui ka deskriptiivne.

Koostanud Airi Männik

16. seminar õigekirja teemal

2020. aasta 20. november läheb keeletoimetajate liidu jaoks ajalukku kahe erakordse seiga poolest. Esiteks peeti seekordne toimetajaseminar täielikult veebis ja teiseks oli Zoomi ruumis mingil hetkel rekordilised 112 osalejat, kelle hulgas oli ka emakeeleõpetajaid terve klassiga. Käsitluse all olid õigekirjaküsimused.

Helika Mäekivi esines ettekandega „Kas suur algustäht teeb suuremaks?“. Osalejatele kuvati ükshaaval 19 küsimust algustähe kasutamise kohta. Igale küsimusele vastates oli võimalik valida nelja variandi vahel. Seejärel võis näha osalejate antud vastuste osakaalu. Esineja lahkas iga küsimust, nimetas õige vastuse, üldreegli ja vajaduse korral ka erandid. Osalejatel oli võimalik vestlusaknas küsimusi ja märkusi esitada ning Helika Mäekivi püüdis neile ka vastata.

Seejärel sai sõna Helin Kask ettekandega „Koma hüüab tulles“. Google Docsis kuvatud töölehel olid esitatud raskusi tekitavad komakasutusjuhud, mida esineja koos osalejatega järgemööda parandama hakkas. Seminarilised olid aktiivsed ja pakkusid vastuseid, mida Helin Kask põhjalikult analüüsis. Samuti tuletas ta meelde hulga komareegleid ja nende erandeid.

Seminar kulges kiiresti ja õhkkond oli töine. Tagasisidest oli näha, et tarvidus õigekirjateemaliste seminaride järele on suur.

Koostanud Helika Mäekivi

Meediakeele seminar

4. septembril 2020 toimus Tartus Delta keskuses keeletoimetajate liidu 15. seminar meediakeele teemal.

Alustuseks rääkis Ann Siiman Vikipeedia viimastest keeletoimetamistalgutest ning tutvustas usinamaid keeletoimetajaid ja auhinnasaajaid. Sellest saab täpsemalt lugeda siit. Edasi anti sõna kolmele meediavaldkonnaga hästi kursis olevale inimesele.

Maarja Möldre rääkis ettekandes „Nagu kurg hiiri hoolimas. Üks Sakala iga päev“ oma 26 aasta pikkusest töökogemusest ajalehes Sakala, esialgu keeletoimetajana, hiljem tööde ümberkorraldamise tõttu ka toimetaja ja veebitoimetajana – kõik kolm ühes isikus.

Möldre tutvustas lehetoimetuse päevakava, näitas põgusalt virtuaalset töökeskkonda StoryEditor, heitis pilgu kolm-ühes-toimetaja töökohustustele ja -põhimõtetele ning tõi näiteid toimetuses suuremat erutust tekitanud sõnade kohta – susi, kaber (’metskits’), väisama, nörritama, selmet ja vagivastne (’uhiuus’).

Juba 30 aastat ajakirjanduses töötanud ja praegu ka toimetamise ja tekstiloome õppejõuna tegutseva Väino Koorbergi sõnavõtust „Keel või meel?“ jäi kõlama mõte, et keeletoimetajate aeg on läbi, kätte on jõudnud toimetajate aeg. See tähendab, et keele- ja sisutoimetamistöö piirid üha hägustuvad ning keeletoimetajad tegelevad tänapäeval paljuski sisuliste küsimustega (seda kinnitab ka Maarja Möldre kogemus).

Koorberg nimetas mitmesuguseid puudusi, mis teda ajakirjandustekstides häirivad, osutas küsimustele, mida iga toimetaja endale teksti toimetades alati esitama peab, andis paar tosinat näpunäidet lihtsa teksti kirjutamiseks ning pidas ülistuskõne (ideaalsele) keeletoimetajale, kes peab tema hinnangul olema üliinimene.

Ajakirjanik ja õppejõud Priit Pullerits keskendus oma ettekandes „Ajakirjaniku kriitiline pilk ajakirjanike keelekasutusele“ ajakirjanduses levivatele keeleprobleemidele. Tema hinnangul on keelevead lubamatud ning annavad tunnistust üleüldisest hoolimatusest ja lohakusest.

Kõige rohkem aega pühendas Pullerits tsiteerimisprobleemidele – tema arvates on tsitaate liiga palju ja nende vormistus jätab soovida. Teiseks heitis ta Eesti ajakirjanikele ette kallutatust ja kalduvust uudislugudes arvamust avaldada. Uudislood kipuvad olema hinnangulised (tihti on hinnangud osavalt peidetud), kuid ajakirjanik peab olema neutraalne, tasakaalustatud, erapooletu ja sõltumatu. Ajakirjandus tugineb faktidele.

Koostanud Mirel Püss

2020. aasta suvepäev Vargamäel

Eesti keeletoimetajate liidu seitsmes suvepäev sai teoks 16. augustil 2020 Järvamaal Tammsaare-mail Vargamäel.

Laupäeva varahommikul asus bussiga Tartust teele 15 ja Tallinnast 16 suvepäevalist, lisaks kolm neist omal käel, et Kesk-Eestis kokku saada ja koos erialakaaslastega enne uut luuravat epideemiahoogu ilusast päevast kiiresti rõõmu tunda. Kuigi mõnegi mõttes oli väike kartus, et äkki toob tarkust toitev Tartumaa seekord külakostiks kaasa viiruse, mitte ainult head mõtted, läks päev käima lepse reega.

Kella kümne ringis oldi mõlemast Eesti otsast Vargamäel kohal ning lasti hea maitsta tervituspirukal ja -kohvil. No oli see alles vaimustav pruukost, sest kõht oli juba bussisõidu alguses kohe tühjaks läinud, nagu klassiekskursioonil tavaliselt ikka. Ja iseenesest mõista ‒ kõigega koos rõõmus jällenägemine ja heameel kaaslastest.

Tervitusloomana kõndis meile vastu priske isakass Anton. Seega algas päev teemakohaselt – olime ju külla tulnud Anton Hansenile (või tema vaimule). Nunnutasime Antonit ja rääkisime kasside keelt, mida loom paistis hindavat.

Aga ega niisama õue peale passima jäädud. Pool rühma korraldus muuseumituurile, pool rabamatkale Järva-Madise kiriku suunas.

Kõiki vitsikuid ja lätsikuid kaeda oli päris lõbus. Põnev oli vaadata Hansenite sugupuud ja tähtsamaid esemeid, lugeda tsitaate nii Tammsaarelt kui ka tema lugejatelt. Ühes toas istus elutruu vahakujuna Tammsaare ise kui Eesti-aegne härra. Küll Käthe teadis, kelle tasku oma käsi ja süda kategooriliselt pista. Huvipakkuv oli ka Tammsaare enda klassikukäega voolitud puust pingike – otsekui muusade puudutus aegade tagant. Igatahes ilmutas Vargamäe kandev idee ennast taas igaühele omal moel ja pisiasjad said tähenduse.

Kuuldavasti olid rabamatka keelenäkid käinud samal ajal soolaukas ujumas ja kogenud argipäevaga võrreldes üpris rikkalikke emotsioone.

Raba lõhnas muidugi uimastavalt – sookail, kanarbik, tupp-villpea, põdrasammal, turbasammal, ümarlehine huulhein, rabamurakas, jõhvikas, sinikas, küüvits, alpi-jänesvill, soopihl, kukemari, soovõhk, vaevakask… Igaühe taga oma luule ja lugu, nagu rääkis matkajuht taimi tutvustades.

Vaevalt toibunud hommikupirukast, asusime lõunasöögi kallale, milleks oli kodune pikkpoiss keedetud kartuli, koorese kastme ja värske salatiga. Kamavaht maasikakastmega ei jäänud samuti ripakile. Nüüd oleks küll tahtnud leiba luusse lasta, pehmetel patjadel heljuda ja vaimu vabaks anda.

Aga kussa! Ega keelerahvas tulnud kaunil suvepäeval ainult päikest ja kuud vahtima. Ikka elukestev õppimine, sest kes tera ei kogu, see vakka ei saa. Järgnes enesetäiendamise töötuba ajajuhtimise teemal, mida vedas arengunõustaja ja suhtlustreener Jana Tamm. Tema põhiline sõnum oli – oska eristada tähtis ja vähem tähtis, ära raba ennast oimetuks, leia oma viis, kuidas saavutada rahulolu. Oska planeerida ka toredaid asju, tegele oma vaimu toetamisega, oska öelda ei, võta aega otsuste langetamiseks, oska sõnastada oma rollid ja nendest tulenev elurütm, saa aru vastasrollide ootustest. Kõik ikka selle nimel, et elust pigem rahulolu ja rõõm üles leida, mitte kurjana läbi põleda.

Kõik oli arusaadav, justkui ammu kuuldud-õpitud, aga ometi endale sõnastamata. Tasub panna tähele just keelega töötajale, kirjutajale meeldetuletamist väärt nõuannet – kui püüad oma peakeses segadust korrastada ja mõtted kirja paned, muutuvad need selgeks ja aitavad pinna jalge all kindlamaks muuta.

Aitäh, arengunõustaja! Mõtteid, mida koju kaasa võtta, jagus hulganisti. Ega see areng pole kunagi kerge olnud, ikka üle sauruste, mõõtes päevi ja sajandeid. Nii ka meie.

Suvepäevad Vargamäel 2020
Suvepäevalised Vargamäel. Foto: Riina Kasser

Pärast selguse saamist, et aega ei saa juhtida, jagunes seltskond taas pooleks. Hommikused muuseumiskäijad kehastusid rabamatkajateks ja vastupidi. Selle pingutuse peale maitses õhtusöök – ahjus küpsetatud kanakoib, keedukartul, koorene kaste, toorsalat pluss kaneelirull neile, kes soolase toidu olid ära söönud, – eriti kosutavalt.

Seda keelesuvepäeva Järvamaal võiks pidada lausa väikeseks maitsemeelefestivaliks, sest päev otsa me muudkui alustasime ja lõpetasime kõiksugu käikudega. Ja see oli imeliselt hea. Kiituskiri kokkadele ootab direktori allkirja!

Ja otse loomulikult tänusõnad korraldajatele, muuseumitöötajatele Kristi Kirsile ja Reelika Räimele, sulnile suvele ja kass Antonile. On, mille nimel talv üle elada.

Koostanud Marika Kullamaa

OSKA seminar teemal „Kuidas õpetada tõlkijaid ja toimetajaid?“

21. veebruaril 2020. a toimus Tallinna Ülikoolis Eesti Keeletoimetajate Liidu ja Eesti Tõlkemagistrite Liidu korraldatud seminar. See käsitles tõlkijate ja toimetajate väljaõpet, võttes aluseks 2019. aastal Kutsekojas valminud OSKA ehk tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi aruande.

Kõigepealt andsid Katrin Pihl ja Siim Krusell ülevaate OSKA aruandest „Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: kultuur ja loometegevus: audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja kommunikatsioon, disain ja kunst, trükitööstus“, mille üks alaosa on pühendatud keelespetsialistidele ehk tõlkijatele ja toimetajatele. Uuringust selgus muu hulgas, et keele õppesuuna lõpetajad ei ole ette valmistatud tööle asumiseks väljaspool keelespetsialistide tavapärast rakendumisala, kuid ka muudes valdkondades tuntakse teiste riikide kultuuriruumi ja keele tundjatest puudust (nt diplomaatia ja välisturgudel tegutsevad ettevõtted).

Seejärel said sõna Reili Argus, Riina Reinsalu, Triin van Doorslaer ja Reelika Saar, kes tutvustasid vastavalt Tallinna Ülikooli keeletoimetajate õppekava, Tartu Ülikooli eesti keele hoolde õppekava, Tallinna Ülikooli tõlkeõpetuse õppekava ja Tartu Ülikooli tõlkeõpetuse õppekava.

Pärast kosutavat kohvipausi jaguneti viide rühma, et arutleda järgmiste küsimuste üle.

  1. Kuidas parandada tõlkeõpetuse kvaliteeti?
  2. Kuidas parandada keeletoimetajate ettevalmistust?
  3. Milliste raskustega seisab tõlkija või keeletoimetaja igapäevatöös silmitsi?
  4. Milline on keeletoimetaja ameti kuvand ühiskonnas?
  5. Milline on tõlkija või keeletoimetaja töö tulevikus?

Rühmatööle järgnes ühisarutelu, mille käigus leiti muu hulgas, et keeletoimetaja kuvandit tuleb parandada ning seda ametit üldsusele rohkem tutvustada. Keeletoimetajate liit on sel alal juba palju tööd teinud ja tundub, et viimasel ajal on keeletoimetaja maine ühiskonnas tasapisi paranema hakanud. Tulevikus puutuvad tõlkijad ja keeletoimetajad üha enam kokku masintõlkega ning kindlasti tuleb neil arendada oma digipädevust. Kõlama jäi ka mõte, et erialaliidud võiksid rohkem koostööd teha ja korraldatavate ürituste kohta omavahel teavet jagada. Nii saaksid keeletoimetajad osaleda tõlkijate üritustel ja tõlkijad keeletoimetajate omadel, et oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Koostanud Helen Noormägi

Vikipeedia keeletoimetamine 2017–2019

2017. aastal otsustas keeletoimetajate liit ühineda Miljon+ ühiskingitusega Eesti sajandaks aastapäevaks. Eesmärk oli parandada Vikipeedia kui kõige loetuma veebientsüklopeedia keelekasutust. Kuigi algne plaan ehk tuhande artikli keeletoimetamine ei täitunud, jõudsime siiski 2. veebruariks keeletoimetada suure hulga artikleid ehk üle viiesaja.

Kõige usinamad toimetajad olid keeletoimetamistalgute võitjad Svea Tarkin ja Merily Šmidt, kes toimetasid vastavalt 135 ja 83 artiklit. Vähemalt kümme artiklit toimetasid Elisabeth Kaukonen (47), Kaja Randam (41), Urve Pirso (28), Ann Siiman (27), Liisi Rästa (17), Egle Heinsar (12), Kaspar Müürsepp (10) ja Riina Reinsalu (35). Kokku osales ühiskingituse tegemises 32 keeletoimetajat.

Nii nagu Miljon+ oli mõeldud hooandjaks, oli seda ka meie ühiskingituse kampaania. Loodetavasti jätkub meil vigu märgates viitsimist klõpsata ka edaspidi Vikipeedias sakil „Muuda“, teha parandused ja seejärel vajutada „Avaldada muudatused“.

Koostanud Riina Reinsalu

14. toimetajaseminar õiguskeele teemal

11. oktoobril 2019. a kogunesid keeletoimetajad ja muud keelehuvilised Tartu Ülikooli peahoones, et võtta osa õiguskeeleteemalisest seminarist. Ehkki auditoorium oli mahukas, olid peaaegu kõik 80 kohta täis.

Alustuseks meenutas Helika Mäekivi lühidalt liidu tähtsamaid verstaposte: kuidas jõuti mõttest loomise ja eetikakoodeksini, hangiti Haridus- ja Teadusministeeriumi praeguseni püsiv toetus, töötati välja keeletoimetaja kutsestandard, saadi kutse andja õigus ning moodustati hindamiskomisjon. Samuti kõneles ta sellest, kuidas ettevalmistustööle järgnesid proovieksamid ja lõpuks ka esimene päriseksam. Uhkusevärin hinges, saime aplausi saatel kaasa elada, kui Eesti esimesele viiele keeletoimetajale – Riina Reinsalule, Margit Rossile, Külli Pärtelile, Kristel Ressile ja Airi Männikule – anti üle kutsetunnistused.

Jätkasime Airi Männiku ja keeletoimetaja köielkõnniga. Sammhaaval edasi liikudes tuli tõdeda, et teksti juriidilise ja keelelise korrektsuse vahel tasakaalu saavutamine pole teps mitte kerge. Airi selgitas nelja peamist komistuskohta, mida tuleb õigusteksti toimetamisel silmas pidada.

Esimene neist on toimetamise käigus tekkivad kõikvõimalikud küsimused.

Teine komistuskivi seondub tavadega: kuidas uue reegli juurutamine on ajakulukas, kuidas reegli muutmine võib tekitada ebaühtlust ja segadust ning kuidas tehnika meid selle kõigega toimetulekul aidata võib.

Kolmandaks komistame sageli terminite otsa, millest mõnedki on juba ammu-ammu seadustesse raiutud ja mida nüüd paratamatult just sel kujul tuleb kasutada.

Ning neljandaks peab tekst ju ka selge saama. Täpsust ja üldsõnalisust hinnates tundsime ühiselt kaasa Tallinna siilidele ja tihastele, kelle koht õigusruumis oli algul üsna nukker.

Kokkuvõtvalt tõdes Airi siiski, et õigusteksti on tore toimetada, sest jutt on enamasti lühike ja lakooniline, sünonüümid võib heaga ära unustada ning inimesed saavad tekstist reaalset kasu.

Jutujärje võttis krapsakalt üle Krista Kerge, kes analüüsis õigus- ja haldussuhtlust õpetaja ja toimetaja vaatepunktist ning rõhutas, et ametniku eesmärk on kodanikke aidata. Haarasime kirjutusvahendid ja jätkasime 14 praktilise harjutusega, mille teemad algasid lausete, grammatika ja sõnavaliku parandamisest ning lõppesid tähendusvarjundite eristamisega. Muhelesime üksmeelselt, kui tutvusime õigusterminitega mitterase, pilgukontakt ja mitteeemaldatav juuksevaht.

Päevale pani punkti Katrin Hallik ettekandega teemal, kuidas selget keelt kasutades vormist sisuni jõuda. Noogutasime ühiselt kaasa mitmetele näidetele, mida andis muuta palju selgekeelsemaks, ja tõdesime, et tõelised muutused toimuvad ikka suunaga ülalt alla. Selge keele eesmärk on selgem, hoolivam ja inimkeelsem ühiskond ning säärane keelekasutus peab lähtuma kasutaja vajadustest.

Saime lühiülevaate selget keelt edendavate organisatsioonide PLAIN ja Clarity tegemistest ja saavutustest ning sellest, kuidas edeneb selge keele standardite koostamine. Meenutasime, kuidas läheb selgel keelel Põhjamaades ja kaugemalgi. Kuulsime 27. novembril toimuvast selge keele arvamuskojast ning riigiasutustele ja eraettevõtetele pakutavate koolituste sisust ja eesmärkidest. Tundsime rõõmu Eesti Haigekassa selgekeelsemaks muutumisest ning vaatlesime selge keele edendamise takistusi-lahendusi nii organisatsiooni, oskuste ja hoiakute kui ka keele tasandil.

Koostanud Kaspar Müürsepp

Keeletoimetajate liidu 2019. aasta suvepäevad Narvas

11. august

Narva hotell ja hotelli restoran. Üle 20 rõõmsa inimese. Jällenägemine. Kehakinnitus.

Ühine minek kahes kambas. Päike. Muuseum. Linnus. Põhjaõu. Trepid. Torn. Oo, milline vaade… Meenepoed. Mündilunastus.

Ühine minek. Kolledž. Vaatluspaus. Seminar. Riina Reinsalu. Selge keele põhimõtted. Põnevad slaidid. Paus. Ühispilt raekoja trepil. Ühispilt kolledži aatriumis. Rühmatöö. Humoorikad lööklaused. Muidu ühine mõttekäik. Aitäh, Riina!

Ühine minek. Promenaad: nahkhiirte pesakast, pimeaed, jõgi, kalamehed, lõvid, Ro-Ro, lõvid, kivikell, sild, pääs saarele. Ühispilt saarele mineval sillakesel, taustal hämarus ja tuledes linnus. Humoorikas meeleolu. Palju elavat jutuvadinat. Paremal üleval puude vahel lõvi, vasakul jõusaal. Hotell. Osale jääb väheks. Aleksandri kirik. Õigeusu kirik. Elevust tekitav lahkumissaal Nebesa. Tagasi. Hotell. Ilus suur tuba. Uni.

12. august

Hotelli restoran. Pakkimine. Kogunemine kell 10.20. Tibutab.

Ühine minek. Jutuvadin. Kreenholm. Tibutab ja sajab. Keebid ja vihmavarjud. Tohutu maa-ala. Suured tehasehooned, seitsmest viis järel. Jaak Joala. Väga armas giiditüdruk. Väga palju erakordset teavet. Streikiv kivist seltskond. Omanike plaanid. Sillad. See maa-ala mahutab ootamatult palju. Jaanilinn. Ainuke järelejäänud masin. Saared. Maa-ala on ikka metsikult suur. Laohooned. Lüüsid. Ekskursiooni lõpp. Aitäh, armas giid!

Sajab. Lahkumine. Bussid-rongid. Kahju on.

Järgmine aasta jälle.

Koostanud Helika Mäekivi

Keeletoimetajate liidu 13. seminar

Seekordne seminar toimus 4. mail 2019. a, koristustalgutega „Teeme ära“ samal päeval. Aga eks ole keeletoimetaminegi puhastustöö – keelepuhastustöö.

Seekordne seminar oli eriti pidulik. Esiteks saab keeletoimetaja amet Eestis novembris 90-aastaseks. Teiseks oli tänavune veebruar keeletoimetamiskuu, mai terminoloogiakuu ja kogu 2019. aasta tervikuna pühendatud eesti keelele. Nii et seda kõike oli paslik tähistada tordisöömisega.

Seminari esimeses pooles andis Ann Siiman ülevaate keeletoimetamistalgutest. Teine pool oli pühendatud keeletoimetaja elukutse minevikule, olevikule ja tulevikule, millest rääkisid Reet Kasik, Reili Argus ja Marek Dreving.

3000 artiklit ootavad veel toimetamist

II keeletoimetamistalgud toimusid ajavahemikus 1.12.2018–14.3.2019, korraldajad olid Tartu Ülikool (Miljon+), Eesti Keeletoimetajate Liit ja MTÜ Wikimedia Eesti. Talgutel osales 17 keelehuvilist, põhiliselt üliõpilased. Toimetati 474 artiklit, ühe inimese toimetatud artiklite hulk jäi vahemikku 1–44.

Žürii (Reet Hendrikson, Katrin Naber, Krista Kerge, Ann Siiman, Sirli Zupping ja Teele Vaalma) otsustas kohad jagada järgmiselt:

I koht Svea Tarkin

II koht Merily Šmidt

III koht Liina Kahu

2000-eurose auhinnafondi pani välja Tartu Hansa Rotary Klubi. Klubi esindaja Sirje Ginter ütles, et on suur rõõm olla kaasatud. „Meeldib ju kõigile kaunis eesti keel, me armastame seda ja hoiame tulevikule paljudeks aastateks.“

Võitjate sõnul olid artiklid keeleliselt väga erinevad: ladusa sõnastusega kirjatükkide kõrval oli selliseid, kus tuli igas lauses midagi muuta. Peamiselt pidi kohendama pikki lohisevaid lauseid ning kokku- ja lahkukirjutamisvigu, leiti ka tõlkevigu. Toimetajaid üllatas, kui palju on põhjalikke artikleid, ja see, et kasutajad kipuvad vaidlema keelereeglite üle. Kuna Vikipeediat kasutatakse järjest rohkem, oli hea anda panus selle kohendamisse.

Žürii arvates sunnib Vikipeedia keeletoimetamine endas kahtlema, et midagi valeks ei parandaks ega teeks tarbetuid muudatusi.

Ann Siimani sõnul on toimetatud juba üle 1200 Vikipeedia artikli. Toimetamist ootab veel 3000 artiklit, nii et kõik on oodatud kaasa lööma.

Keeletoimetamise minevik

Eesti keeletoimetamise mineviku kohta on eri allikates vähe teavet. Kättesaadava materjali põhjal oli Reet Kasik jaganud mineviku kolme perioodi: I vabariigi aeg, Nõukogude aeg ja taasiseseisvunud Eesti aeg. Oma ettekandes keskendus esineja neist kahele esimesele.

Avalikku keelekasutust hakkas esimesena analüüsima Emakeele Selts. Näiteks kirjutas Elmar Elisto Eesti Kirjanduses 1927. aastal, et ajaleht avaldab lugeja keelekasutusele suuremat mõju kui kirjandus, mille keel on märksa ebaühtlasem. Kui näiteks 1923. aastal oli vaid 18% luulest kirjakeeles, siis 1938. a juba 68%. Proosa puhul oli osakaal vastavalt 50% ja 100%.

1929. aastal leidis Valter Tauli, et kokku- ja lahkukirjutamine ning suure ja väikese algustähe kasutamine on järjekindlusetu. Eelkorrektuuri puudumine oli probleem. Ajalehejuhid olid seisukohal, et korrektoritel pole õigust parandada peremehe keelt. Sellegipoolest tegi Emakeele Selts sama aasta 29. novembril otsuse keeletoimetaja ameti loomise kohta.

1930ndatel hakkas eelkontroll levima ja keel ühtlustuma. Siiski pole sellest ajast ühtegi korrektorit nimepidi teada. Ju tegid seda tööd tudengineiud.

Ajakirjad ja kirjastused olid sel ajal toimetaja nägu. Eesti Kirjanduses valvas J. V. Veski, et keel oleks korras, ja luges seetõttu korrektuuri ise. Looming oli märksa vabama joonega ning kirjastus Olion oli 1930ndatel nii moodne, et seal töötas keeletoimetajana J. Aavik.

1950ndatel, pärast Stalini surma, hakati keelele veel suuremat tähelepanu pöörama. Vene keele mõju oli suur: vene keelest tõlgiti palju ja ajakirjanikke koolitati parteikoolides. Et vene keelest eesti keelde tõlgitud tekst vastaks keelenormidele, oli vaja keeletoimetajat ja korrektorit. Ka ilukirjanduses hakati rakendama keeletoimetamist, üle toimetati ka uustrükid.

Arvestatav pööre toimus 1958. a, kui Eesti NSV Ajakirjanike Liidu juurde loodi keele- ja tõlkesektsioon, kuhu kuulusid teiste hulgas Henno Meriste ja Helju Vals. Kuna vene keele mõjust ei saanud avalikult rääkida, räägiti kantseliidist, stampväljenditest jms ning pakuti välja ajakohaseid keelendeid, et kaotada puine ja õõnes keelekasutus.

1960.–1970. aastatel arutati keeleküsimusi ka Sirbis, Edasis ja Nõukogude Õpetajas. Sirbis ilmusid iga nädal keeleveerud. Aktiivsed keeletoimetajad (Henno Meriste, Uno Liivaku, Helju Vals, Henn Saari, Ester Kindlam) said tuntuks, aastatel 1969–1999 oli Henn Saaril raadios keeleminutite saade.

Keeletoimetaja kutseõppe alguseks võib pidadagi 1960ndaid: 1966. a ilmus Lembit Abo õpik „Käsikiri ja korrektuur“ ja 1968. a pidas Ellen Uuspõld eesti filoloogidele eriseminari korrektuurist.

Keeletoimetamise olevik

Reili Argus rääkis keeletoimetamise õpetamisest Tallinna Ülikoolis ja tänapäeva keeletoimetaja tööst.

Kuna keeleteadushuvilisi oli vähe, on keeleteaduse ja keeletoimetamise õppesuund kokku pandud. Õppekava on tõlkekeskne, järgmisel aastal lisandub masintõlge. Ent sellegipoolest on keeletoimetaja eriala toimiv ja tulemusrikas.

Keeletoimetamise magistriõppe üliõpilaste tase on üsna ebaühtlane, osalt seetõttu, et ⅔ neist on pärit muudelt erialadelt. Nad on innukad, ent nende õigekiri vajab toetamist ja nad ei valda lingvistilist sõnavara. Õppejõu seab see keerulisse olukorda ja edasijõudnumatele tuleb anda iseseisvat toimetamist, niikaua kui teised järele õpivad.

Reili Argus nimetas veel üht uut nähtust – ülikooli on jõudnud esimene nutipõlvkond ja nende keelekasutus ja suhtumine on teistsugune kui varem. Nad on siirad ega häbene midagi küsida. Nende hulgas on idealiste, kes arvavad, et just nemad päästavad eesti keele. Nende lõputööd on läinud huvitavamaks ja käsitletavad valdkonnad laiemaks. Teisalt torkavad silma kesisem õigekirjaoskus, verbita laused, lihtsad konstruktsioonid. ⅔ lõpetanutest töötab vabakutselisena põhitöö kõrvalt. Osa töötab ajakirjanduses, küllalt paljud jätkavad doktoriõppes.

Tänapäeva toimetaja töös on palju suhtlust nii autori kui ka kliendiga ning alati tuleb olla valmis parandusi põhjendama. Toimetaja peab hakkama saama nii sellega, et tõlkija ootab tekstilt täpsust, kui ka sellega, et autor on paranduste suhtes tundlik, sest tekst on osa temast. Vaidlevale ametnikule tuleb meelde tuletada, et on vaja järgida kirjakeele normi, juristile peab oskama lahti seletada, kuidas on võimalik lauset kolmel moel mõista.

Mõtlemapaneva näite tõi Reili Argus ka keeletoimetaja tasu kohta: keskmine keeletoimetaja töötab kogu päeva, et maksta torumehele tunnise töö eest. Kahjuks ei ole keeletoimetamine nii hädavajalik kui veeuputuse likvideerimine ja kui üks keeletoimetaja kehva tasu tõttu tööst loobub, teeb teine selle ikkagi ära.

Keeletoimetamise tulevik

Marek Dreving rääkis kirjalikust tõlkest ja selle toimetamisest Euroopa Parlamendis. Oma ettekandes püüdis ta aimata ka tulevikusuundumusi.

Kuna Euroopa Parlamendis eraldi eesti keele toimetajaid pole, kuulub tõlke toimetamine tõlkijate tööülesannete hulka. See paneb tõlkijatele kohustuse end keeleasjadega kursis hoida.

Tõlkemälu kasutamine teeb töö kiireks: sel moel jõuab tõlkida kuni 40 lehekülge päevas. Varjukülg on see, et tõlgitakse segmentidena ja terviku asemel näeb tõlkija pusletükikesi.

Uuenduslik suund on tõlgete tegemine XML-vormingus. See on infotehnoloogiliselt otstarbekas, ent tõlkija seisukohalt keerukas lahendus. Selle miinus on see, et tõlkija näeb kogu teksti üksteisele järgnevate lausetena ja ta ei pruugi aru saada, kus on tegelikus tekstis loetelud, tabelid, põhi- ja alapealkirjad jms. Seega on iksemmellistumine kutsunud esile küllalt suure pahameele tõlkijates ja pannud neid IT-arendajatega sõdima. Seepärast on XML-vormingu tulevik veel lahtine.

Kuna info maht on piiramatu, tuleb edaspidi hakata otsustama, mida ja kui palju teise keelde ümber panna, sest kõike tõlkida ja toimetada ei ole võimalik ega mõttekas. Kui näiteks tõlkesse tuli 50-leheküljeline tekst Küprose pagulaskeskustes käimisest, siis ei nähtud väikese lugejaskonna tõttu mõtet seda toimetada. Kas me oleme aga nõus sellega, et kehvema kvaliteediga tekstid jäävad ringlema?

Euroopa Komisjonis on oma masintõlge. Esimene versioon loodi sõnaraamatuid ja keelereegleid sisestades, kuid sellega ei jäädud rahule.

Umbes poolteist aastat tagasi mindi üle neurotõlkele. Selle iseõppiva tehisintellektiga saadud tulemused on hämmastavad, tõlkevasted on korrektsed, õigete käändelõppudega eesti keeles. Ent kui ühest küljest kiirendab selline masintõlge tõlkimist, siis teisest küljest suureneb teksti ülevaataja tähtsus, sest esmapilgul korrektses lauses võib olla tõlkeviga, mis peitub mõnes väikeses nüansis. Samuti hakkab masin ise mingi loogika järgi talle tundmatuid sõnu tõlkima ja vahel võib tulemuseks olla ka eesti keeles tundmatu sõna. Marek tõi rohkelt näiteid, mida tark neurotõlge on suuteline tegema ja kuidas sünnivad vead.

Seminari lõpuks moodustus kõikidest ettekannetest ühtne tervikkäsitlus keeletoimetaja tööst. Oli, mida meenutada, mida praegu arvesse võtta ja mida pidada silmas tulevikus.

Ülevaate koostas Riina Kasser

12. toimetajaseminar teaduskeele teemal

5. oktoobril 2018 kogunes suur hulk teaduskeelehuvilisi Tartu Ülikooli Veski auditooriumisse, et võtta osa 12. toimetajaseminarist.

Tiit Hennoste pidas ettekande „Kuidas kirjutada sidusat tervikteksti?“. Ta rääkis, mis on temaatiline üksus, kuidas ja kus sõnastada teemat, mis erinevus on sisu- ja vormilõigul, kuhu paigutada tuum- ja tugilaused, iseseisvad ja jätkulaused. Ta kirjeldas toimetaja ülesandeid asesõnade ja muude viiteseoste sättimisel ning peatus pikemalt sidelausetel. Kokkuvõtteks leidis ta, et hästi toimetatud teadusteksti põhitunnus on voolavus.

Peep Nemvalts kõneles ettekandes „Otstarbeka oskussõna otsinguil“ sellest, milline peaks olema hea termin. Ta tutvustas klassikalist kolmnurka, mille tipus on mõiste (tähistatav) ning eri otstes keelend (tähistaja) ja olem. Ta kirjeldas raskusi õige termini otsinguil, võttes aluseks inglise termini high definition. Lisaks vaatles ta sõna terminoloogia eri tähendusi, otsides koos kuulajatega neist parimat. Kõlama jäi, et hea oskussõna peab olema otstarbekas.

Riina Reinsalu ettekanne „Autori kohalolu teadustekstis: enesele osutamise võimalusi“ hõlmas seitset võimalust, kuidas teadustekstis saab endale viidata. Osalejad said tekstikatke, kust nad pidid otsima sellekohaseid kasutusnäiteid. Seejärel kirjeldas esineja eri võimaluste plusse ja miinuseid ning leidis lõpuks, et parimad neist on tema arvates mina-vorm ja umbisikuline tegumood.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Eesti Keeletoimetajate Liidu suvepäevad Naissaarel

7. juuli 2018. aasta hommikul kella poole kümne paiku võis Tallinna Kalasadamas näha suuremal hulgal naisterahvaid, kes mõnusasti sumisedes aeg-ajalt üle õla siia-sinna pilke saatsid. Lähemal vaatlusel selgus, et tegemist oli 23 keeletoimetajaga, kes otsisid silmadega taga liidu pealikut ehk Eglet. Ega siis keegi ilma temata julgenud Monica-nimelise laeva pardale astuda. Varsti tuli meie juurde meretuultes karmistunud silmavaatega mees, kes tahtis hakata meid laadima hoopis Elina-nimelisele alusele. Meie aga piidlesime kipakat alust kahtlustava pilguga ja otsustasime ikkagi ära oodata Egle saabumise. Kui Egle kohale jõudis, läks asi veel huvitavamaks. Selgus, et oleme hoopis vales sadamas, misjärel hakkasid liidu suvepäevad kohe aktiivselt pihta. Nimelt tuli teha väike matk Lennusadamasse, kus meid ootas aurik Katharina. Matkalisi aitas transportida ka väike veoauto, mille kasti osa meie naistest istuma pandi. Teine osa eelistas jalgsimatka, ent Katharina pardale jõudis õnnelikult kohale kogu naiskond. Suvepäevad olid saanud värvika alguse.

Tunniajane merereis kulges sama meeleolukalt edasi. Selle eest hoolitsesime ise, ent ka kapten isiklikult. Esmalt olid kõik reisijad oodatud kaptenisillale, et saada aimu laeva juhtimisest ja lasta teha endast-sõpradest üks tore pilt. Muidugi ei tohi suvepäevadele tagasi mõeldes unustada äärmiselt tähtsat asjaolu: hommikust õhtuni kiitsime aga ilma, mis oli päikseline, soe ja mõnus. Kohale jõudes oli tunne, nagu oleksime saabunud kuhugi paradiisisaarele, ehkki Tallinn paistis rannast hästi kätte. Ilmselgelt olid suvepäevade organiseerijad ilmataadile hästi maksnud ja me olime selle eest tänulikud.

Naissaare turismi- ja puhkekeskuses võeti meid soojalt vastu. Meie käsutuses olid peremaja, kämpingud ja saunamaja. Pisukese puhkehetke järel kogunesime kohviku juurde, et keha kinnitada, misjärel tuli panna vaim valmis paaritunniseks ekskursiooniks. Kastiautojuhist giidi nimi jääbki vist saladuseks: mõne jaoks oli see Kalev, mõne jaoks Tiit, juttudest käisid läbi ka Urmas ja Meelis. Igal juhul oli meie giid tasemel nii autojuhi kui ka jutuvestjana. Eraldi väärib märkimist tormiline ja elevust tekitanud veoautosõit, mis demonstreeris me südi naiskollektiivi toimetamistöös karastunud närvikava. Kõigepealt viidi meid saare põhjaossa, kus meile tutvustati tsaariaegse suurtükipatarei jäänuseid. Neist meeldejäävaimad olid rohtunud kahuripesa ja tulejuhtimistorn, millest viimasesse söandasid julgemad taskulampidega ka siseneda. Edasi kimasime saare lõunaossa, kus meile näidati nõukogudeaegset meremiinide ladu. Saladuseks jäänud nimega giidist sohver tegi meile puust ja punaselt selgeks, kuidas üks meremiin õigupoolest saarele sai, kuidas see aktiveeriti ja kuidas seda oleks saanud vaenlaste vastu kasutada. Hea meel oli kuulda, et kogu Naissaarel olnud sõjatehnikast ei läinud siiski midagi lahingutes käiku: seda hoopis hävitati korduvalt, kui võim vahetus, ehkki paljude inimeste aastatepikkune töö läks nii tühja. Kokkuvõttes saime teada, et Naissaar oli pikka aega militaarne paik, kus toimunu oli aastakümneid kaetud saladuslooriga. Kahjuks on sel põhjusel saarelt kadunud põlisrahvas ja praegugi on seal püsielanikke vaid kümne inimese jagu.

Värvika ekskursiooni järel kogunesime puhkekeskuse seminariruumi, et kuulata keeletoimetaja töökoormuse ja -tasu uuringu kokkuvõtet ning arutleda tulemuste üle. Praegusest olukorrast pildi saamist ja selle põhjal järelduste tegemist raskendab juba see, et (keele)toimetajate kollektiiv on väga eriilmeline ja ametinimetuse taga võib olla mitmesuguseid tööülesandeid. Oli ilmne, et Külli etteaste tekitas huvi, mida tõestasid ettekande käigus tekkinud innukas keskustelu. Mida teha, kui tööandja või tellija rõhub kvantiteedile ja tööks antavat aega napib? Milline on heaks toimetamistööks kuluv mõistlik aeg ja mil määral on seda – tekstide eriilmelisust arvestades – võimalik kindlaks määrata? Milliseid tegureid tuleb seejuures veel arvestada? Kas ja kuivõrd erineb tõlke toimetamine originaalis emakeelse teksti toimetamisest ning kui suur peaks olema tõlkija ja kui suur toimetaja panus? Arutelul jäi kõlama mõte, et meil keeletoimetajatena tuleb end kõigepealt ise väärtustada ja õppida end ka vajadusel kehtestama. Kui teeme järeleandmisi hinnas ja keskendume kvantiteedile, kaotame paratamatult kvaliteedis ja õõnestame enda jalgealust. Sel moel saadame ühiskonnale sõnumi, et toimetamine ongi pelgalt komade panek ja näpuvigade parandamine. Jõudsime järeldusele, et öeldu eeldab omakorda pidevat teavitustööd, mida ei saa teha keegi peale meie eneste. Oluline on seejuures pöörata tähelepanu sellele, et nimetaksime ise asju õigete nimedega. Näiteks ei erista sageli ei tellijad ega tööandjad keeletoimetamist korrektuurist, ent seda järjekindlamalt peaksime ise nende erinevust teadvustama. Nii kergitasid mõnedki meist kulmu, kuuldes, et keeletoimetamise maht võib olla ka 55,5 lehekülge päevas. Kokkuvõttes on kogutud andmed sedavõrd rikkalikud ja mitmekesised, et võimaldavad edaspidi käsitleda keeletoimetaja kutse paljusid teisigi tahke. Uuringutulemusi vaadeldakse lähemalt ka liidu aastaraamatus, mis näeb ilmavalgust tänavu sügisel.

Pärast elavat arutelu maitses õhtusöök kohe eriti hästi. Õhtusöögi järel jagunes meie grupp kaheks: üks osa jäi puhkekeskusesse saunatama ja jutustama, teine suundus kultuurielamusi otsima. Nimelt toimus just sellel laupäeval Omari küünis üks Nargenfestivali esietendusi pealkirjaga „Ustav süda, sa loodad tühja“. Händeli koomiline kantaat tekitas meie kultuurihuvilistes vastakaid tundeid: oli neid, kellele etendus väga meeldis, ent ka neid, kes õlgu kehitasid või seda sisutuks pidasid. Maitse üle ei vaielda, aga õnneks kaklema ka keegi ei läinud. Muide, neile, kes veel ei teadnud: Nargen on Naissaare ajalooline nimi, mille päritolu kohta on erinevaid versioone. Tuntuima teooria järgi on tegemist rootsi laenuga. Ent on seisukohti, et algtüvi on üldse soome-ugri päritolu ja tähendanud ürgsoome keeles neeme või poolsaart. Huvitav on seik, et tüve on tagasi viidud ka sanskriti keelele (nara ’vesi’).

8. juuli hommik algas samuti kauni ilmaga, millele lisandus mõnus hommikusöök. Oli ka neid, kellele olid värske õhk ja kosutav maatoit sedavõrd hästi mõjunud, et nad hommikusöögile ei jõudnudki. Aeg aga liikus kõigi jaoks vääramatult ürituse lõpu poole ja jäänud oligi vaid juhatuse avatud koosolek. Kuna meid oli korraga kohal üsna palju ja vahepeal sai töökoormuse ja -tasu teema settida, otsustati koosolekul eilset arutelu jätkata. Lisaks uuringutulemustest inspireeritud seisukohtadele käidi välja häid mõtteid selle kohta, kuidas ja kuhu võiksime edasi liikuda. Avaldati arvamust, et liidu internetilehele võiks kirja panna keeletoimetaja maksimumkoormuse (nt 15 lehekülge päevas). Samuti leiti, et võiksime sõnastada keeletoimetamise hea tava: suunised keeletoimetamist pakkuvatele asutustele, et viimased saaksid nendega tööd kavandades arvestada.

Arutlesime selle üle, kas liidu lehel võiks kuidagi kajastada keeletoimetaja töötasu. Kalduti arvama, et on otstarbekam kirja panna keskmine, mitte minimaalne töötasu. Ühiselt oldi seisukohal, et keeletoimetaja peaks teenima vähemalt riigi keskmist palka ja seda peaks ka julgema küsida. Viimane käib ka tööks vajaliku aja kohta: peame ise oma aega väärtustama ja selle eest väärilist tasu küsima. Äkki on otstarbekam üldse tunnitasuga rehkendada? Leiti, et senisest enam tähelepanu võiks pöörata maine kujundamisele, sh kasutada selleks tõhusamalt ja julgemalt Facebooki. Üks nutikaid soovitusi oli vaadata teiste riikide keeletoimetajaid koondavate kehamite tegevust ning uurida toimetamise eest saadavat töötasu võrdluses tõlkimise eest saadava töötasu ja riigi elatustasemega. Peatusime ka lõputööde keeletoimetamise eetikaga seotul (kuivõrd õige on selliseid pakkumisi üldse vastu võtta ja kui palju on eetiline töötasu küsida).

Kella 11.30 paiku võttis aurik Katharina hääled sisse, et viia meid tagasi Tallinna. Tundus, et nii mõnigi meist vaatas kaldale jõudes igatsevalt tagasi Naissaare poole. Neid mõnusaid, meeleolukaid päevi jäävad meenutama Facebookist leitavad fotod. Hoiatus! Tegemist on ülesvõtetega, mis võivad üritusest ilma jäänutes tekitada veidi kadedustki, ja seda täiesti põhjendatult. Jääb vaid loota, et ehk juba vähem kui aasta pärast on meil kõigil võimalus taas kokku tulla ja nautida-jagada väärtuslikemat, mis meil on – oma aega.

Ülevaate koostasid Reet Hendrikson ja Siret Linnas

Keeletoimetajate liidu 11. seminar

14. aprillil 2018, imekaunil soojal kevadpäeval kogunesid Tallinna ülikooli ruumi M-225 keeletoimetajad, et võtta osa 11. toimetajaseminarist.

Ette astus Maire Raadik, seekord Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanemana, kes jagas mõtteid keeletoimkonna 25 tegevusaastast. Kõigepealt andis ta tagasivaate toimkondadele, kes tegutsesid enne 1993. aastat, ja asus seejärel praeguse tegevuse juurde. Ta peatus korraks keeletoimkonna kodukorral, kõneles siis sellest, kuidas aruteluteemad vanemani jõuavad, ja siis läks eriti põnevaks. Osalejate silme ette ilmusid slaidid kõikidest alates 1993. aastast vastu võetud otsustest ja muudest seisukohavõttudest, millele Maire lähemaid selgitusi juurde jagas. Oli huvitav näha, kuidas üks või teine muutus keelde on tulnud. Lõpuks käsitles keeletoimkonna vanem tehtut eraldi morfoloogia, kokku-lahkukirjutuse, täheortograafia, sõnatähenduste ja vormistusküsimuste kaupa.

Riina Reinsalu tuli seejärel kuulajate ette meenutama, et endiselt teeme oma riigile 100. aastapäeva kingitust. Selleks on 1000 Vikipeedia artikli keeletoimetamine. See on võimas kingitus ja mida rohkem meist sellele kaasa aitab, seda uhkem tunne pärast on. Seega, kõik, kes leiavad vähegi vaba aega, tulge appi kinki valmistama! Kõik juhised leiab Riina saadetud kirjadest.

Siis aga jõudis kätte seminari kulminatsioon. Kõnepulti tuli keeletoimetamistalgutest rääkima žürii esimees Ann Siiman. Saime teada, et ürituse võib lugeda kordaläinuks – kokku toimetati 1. detsembrist kuni 14. märtsini koguni üle 700 artikli. Osalejaid oli seinast seina – nende hulgas oli nii väljaõppinud keeletoimetajaid kui ka üliõpilasi. Esimese ja teise koha omanikud olidki Tartu Ülikooli tudengid Merily Šmidt ja Hanna Pook, kolmas koht läks Mariin Pantelejevile ja Miljon+ eriauhinna sai Svea Tarkin. Tartu Hansa Rotary Klubi president Aime Keis jagas võitjatele tunnustussõnu, andis üle auhinnad (vastavalt 1000, 600 ja 400 eurot) ja diplomid. Oli uhke ja hea tunne. Ent eemalejäänutel ei tasu kurvastada, sest keeletoimetamistalgutega on kavas jätkata ja siis saab taas kätt proovida.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Keeletoimetajate liidu juubeliseminar

24. novembril 2017 toimus AHHAA keskuses Tartus kümnes toimetajaseminar „Kuidas tõlget toimetada?“. Kohale oli tulnud rekordarv huvilisi – kokku sadakond osavõtjat, kellest kaks kolmandikku moodustasid tõlkijad.

Väikese juubeli mõõtu seminari juhatas sisse Kristel Ress. Tal oli hea meel edasi öelda Valve-Liivi Kingissepa sõnad, et nii palju keeletoimetamisega seotud inimesi pole veel ühe katuse all koos olnud. Keeletoimetajate liidu suuremateks saavutusteks pidas Kristel toimetaja eetikakoodeksi ja kutsestandardi väljatöötamist. Käimas on uuring keeletoimetajate töökoormuse kohta ja kohe on algamas Vikipeedia artiklite keeletoimetamistalgud.

Ettekandeid alustas Marika Borovikova Luisa tõlkebüroost, kes kõneles teemal „Toimetamine tõlkija vaatevinklist“. Kuigi kliendid peavad tihtilugu tõlke kiirust tähtsamaks kui kvaliteeti, tuleks Marika sõnul toimetada kõiki tekste ja just eriti kiirtöid. Teine tähtis moment on tõlkija ja toimetaja koostöö. Hea toimetaja on teemas pädev, kuid kahtluste korral võtab tõlkijaga ühendust, oskab oma muudatusi põhjendada, on paranduste tegemisel järjepidev, ei tee tarbetuid muudatusi, arvestab teksti stiili. Kõlama jäi mõte, et tõlkijale on muudatuste põhjendused heaks võimaluseks keeleuuendustega kursis olla. Tõlke eest vastutab küll tõlkija, kuid toimetamine tagab tõlkijale kindlustunde ja tööle kvaliteedi.

Helika Mäekivi ettekanne „Meie ainsus ja meie mitmus“ oli kantud murest või õigemini tõsiasjast, et inglise keele mõjul hakkab meie emakeelest kaduma ainsus. Helika rõhutas, et eesti keel on ainsuskeel ja inglise keeles kasutakse mitmust rohkem. Ent inglispärane keelepruuk on kinnistunud ka Eestis, nii tõlgetes kui ka emakeelsetes tekstides. Eriti puudutab see abstraktnimisõnu. Arvukate näidete varal sai veenduda, kuivõrd on mitmus meie keeles juurdunud. Helika soovitas alati mõelda, kas mitmus on tarvilik, kas lause sisu muutub sellest. Kuigi viimase otsuse teevad teksti autor ja tõlkija, on toimetaja ülesanne siiski keelereeglitele tähelepanu juhtida ja tarbetud mitmused ainsusega asendada. Lisaks läheb ainsusega tekst ka lühemaks.

Seminari viimases ettekandes „Paneme pildi kokku“ rääkis Katrin Kern ilukirjanduse tõlkimisest ja toimetamisest. Tõlkijal on ülekandepädevus, mis tähendab, et ta suudab hoida tekstid peas lahus. Samuti tekib tal strateegiline pädevus – oskused probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks. Tõlkevigade põhipõhjusteks peab Katrin puudulikke lingvistilisi teadmisi, ülekandeprobleeme ja psühhofüsioloogilisi probleeme – väsimust, möödalugemist. Kui lähtetekst ei toeta ja abivahendid on eksitavad, siis soovitas Katrin visualiseerida, püüda mõelda, mis pilt avaneb. Ettekannet ilmestasid humoorikad näited.

Ülevaate koostas Riina Kasser

 

Suvepäev 2 Eesti Rahva Muuseumis

16. septembril 2017 pidas keeletoimetajate liit oma teist, pisut asjalikumat laadi suvepäeva. Seekord koguneti Eesti Rahva Muuseumis.
Suvepäev algas armsa auliikme Valve-Liivi Kingisepa tervitusega liidu liikmetele. See väärib täies mahus kirjapanekut.
„Armsad keeletoimetajate liidu suvepäevalised!

Olen teie tegemistega püüdnud kursis olla ja jälginud avaliku elu taustal teie püüdlusi ja ettevõtmisi. Tunnen rõõmu, et töötate vapralt meie emakeele hea käekäigu nimel ja hoiate au sees selget, arusaadavat eesti keelt kõigis väljendusliikides, tunnetades, et keel on rahvuslikkuse ilming, loomingulisuse alus. Selgus sõnakasutuses ilmutab selgust mõtlemises; väljendusrikkus keeles kajastab tunnete ja mõttemaailma mitmekesisust . Oskuslik sõnakasutus võimaldab luua üksteist mõistvaid inimsuhteid, kasvatada empaatiat, lugupidavat suhtumist kõigesse elavasse. Olgu teil jaksu ja tahtmist visalt ja tulemuslikult töötada oma erialal, rookida tekstidest välja kõikvõimalikke eksimusi, kõrvalekaldeid heast selgest eesti keelest. Toetagu teie tõekspidamisi ja püüdlusi tänase suvepäeva kohtumispaik – ERMi seinad ja kogud.

Rõõmu teie südameisse!

Valve-Liivi Kingisepp“
Seejärel alustas Katri Randviir oma esinemist ettevõtluse teemal. Ta võttis põhjalikult läbi töölepingu ja töövõtulepingu erinevused, rääkis, kuidas käib töötasu arvestamine, mis on palgafond, mis bruto- ja netosumma, kuidas tulu maksustatakse, ning peatus põgusalt FIE ja OÜ erinevustel. Seejärel asutati tema juhtimisel teoreetiliselt üks osaühing – käidi läbi kõik tähtsamad asutamisetapid. Loengu lõpus ei tahtnud küsimused lõppeda, sest oli mitu inimest, kes on kaalunud oma ettevõtte asutamist.

Küsimuste voor aga jätkus lõunalauas, kus sumin ei tahtnud vaibuda ja tunnike tundus liiga lühike. Seepärast palub Katri meelde tuletada, et tema kontaktandmed on kirjas ka keeletoimetajate liidu kodulehel ja ta on lahkelt valmis kõikidele ettevõtlusküsimustele vastama.

Suvepäeva teine osa oli praktiline. Ann Siiman tutvustas Vikipeedia arendamise projekti Miljon+, mille eesmärk on jõuda aastaks 2020 miljoni kvaliteetse vikiartiklini ja mille raames plaanib liit koos oma liikmetega kinkida Eestile tema 100. sünnipäevaks 1000 keeletoimetatud artiklit. See tähendab, et iga liige peaks enda peale võtma umbes kümme artiklit.
Kõigepealt alustasime Anni juhendamisel konto tegemisega, ent paraku selgus, et üle seitsme inimese ei saagi kontot teha. Ülejäänud proovisid siis anonüümsena toimetada.

Keeletoimetamist vajavate artiklite loetelust sai igaüks valida endale meelepärase artikli, mida toimetada, ja töö läkski lahti. Kohe tekkis palju tehnilisi küsimusi, mida Ann püüdis pingist pinki käies aidata lahendada. Töö tekstidega oli põnev ja huvitav, kuid puudulikud vormistusteadmised kippusid segama. Seepärast on hea hoida ka vormistusjuhendid kogu aeg käepärast.

Nagu juba liidu üritustel tavaks on saanud, jäi taas ajast puudu. Ann andis endast parima, et kõigile toeks olla, aga tekstid olid erinevad ja seepärast lahknesid ka küsimused, millest mõni lahenes lihtsalt, mõni aga nõudis aega. Seepärast tuli mitmel osalejal töö kodus lõpetada. Toimetamishasart oli aga juba tärganud ja praeguseks on enamik oma artikli juba lõpuni toimetanud. Seda võib näha tabelist, kuhu kõik toimetatud artiklid tuleb kirja panna.

Ann Siiman rääkis veel ühest huvitavast üritusest. 1.–2. detsembril toimub teaduskeele konverents, kus kuulutatakse välja keeletoimetamistalgud. Need kestavad veebruarini ja selle aja jooksul püütakse toimetada võimalikult suur hulk vikitekste. Parimatele ja usinamatele toimetajatele on ette nähtud auhinnad. Ürituse statuudi kirjutamine praegu käib. Lähemat teavet anname peagi.

Aga aeg tõttas tagant ja oli aeg koguneda, et minna ERMi giidituurile soome-ugri rahvaid uurima. Saime põhjaliku ülevaate oma sugulusrahvaste kombestikust, riietest ja omapärast. Aitäh toredale giidile!

Seejärel oli suvepäeva ametlik osa lõppenud, kuid kõikidel osalejatel oli võimalus minna veel omapäi kogu muuseumi kaema. Nii tehtigi.

Oli õpetlik ja koostöömeelne päev.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Liidu suvepäev Kolkjas

29. juulil 2017 sõitis üle Eesti Kolkjasse Peipsimaa külastuskeskusse kokku 23 liidu liiget, et veeta koos üks tore suvepäev.
Kõigepealt tegid Kairi Güsson ja Heikki Põldma osalised tuttavaks 19. sajandi lõpus ehitatud endise vanausuliste elumajaga. Räägiti tolleaegsest ehituskunstist ja maja ajaloost. Huvilised said vaadata majaaluses aidas ehk dvor’is olnud ehtsat sigurikuivatusahju ja siguri töötlemise tööriistu. Seejärel mindi korrus kõrgemale, endisesse elutuppa ja kööki, ning siis veel trepi võrra ülespoole hubasele ärklikorrusele. Seal ootasid meid liidu liikme Riina Reinsalu ja kohaliku koka Natalja keedetud imemaitsev sigurisupp kukeseentega, hõrgud sibulapirukad ja samovarid teega. Söömise ajal rääkis Kairi palju huvitavat vanausuliste riietest, kommetest, usust, ebausust ja elulaadist. Pärast mõnusalt rammusat magustoitu said osalised Kairi õpetussõnade saatel keerutada endale mesilasvahast küünlad.

Seejärel asuti erialaliste toimetuste juurde. Reili Argus jagas suvepäevalistele ajakirjandusteksti, mida tuli paarides toimetama hakata. Elav sumin kestis lakkamatult kolmveerand tundi, pärast mida ühinesid paarid nelikuteks, et omavahelist arutelu täiendada. Siis koguneti kokku ja asuti artiklit Reili juhendamisel lausehaaval läbi vaatama.

Selgus, et reeglid, mis on kokku lepitud ja kirja pandud, on kõigil nagu möödaminnes parandatud. Nii ei tekkinud ortograafia vallas erilist lahkmeelt, kui välja arvata paar esisuurtäheküsimust ning otsekõne ja tsitaadi vormistamise viis. Ka kõrgema keeletasandi asjades oldi üsna ühel arvamusel – vaidlust ei tekitanud ei sõnajärje muutmise ettepanekud ega pika, mitme mõttega lause tegemine kaheks või kolmeks.

Aga nagu arvata võis, põhjustas kõige suuremat arvamusvahetust toimetustekstis olnud sõnade valik. Leiti, et artiklis on liiga palju värvikaid, üleliigseid, vale tähendusega ja pidevalt korduvaid sõnu. Toimetajad olid seisukohal, et autoril on olnud liiga suur pelgus ennast teksti sisse kirjutada ja seepärast on liigne umbisikustamine muutnud teksti kohmakamaks. Sisulisest küljest jäi mitme lause parandusviis lahtiseks, sest pikad täiendiread tekitasid küsimuse, mis millega kokku käib. Oli mitu lauset, kus oleks autoriga tahtnud taustteabe üle nõu pidada, sest lugejale pakutav info oli puudulik.

Arutelu kestis kaua ja näitas toimetajate põhjalikkust. Nagu juba varemgi keeletoimetamise ühisharjutamisel on juhtunud, jäädi lõpuks ajahätta. Ehkki oli väga huvitav, tuli viimaste lausete läbivaatamisest loobuda ja tekstitasandile ei jõutudki.

Ees ootas käsitöötuba, mida juhatas Õnne Uus. Keeletoimetajad asusid valgele kandekotile pitsattrükki tegema. Igaüks võis valida endale meelepärase vormiga trükipaku. Sellele tuli kanda õiges koguses sobivat värvi ja nii see trükkimine lahti läkski. Valmisid imeilusad kandekotid kukkede ja muude lindude, sibulate, lillede, kalade ja kiilidega.

Kui kotid valmis, sai minna mõnesaja meetri kaugusele Peipsi äärde jalutama või õue sigurikohvi jooma. Suurem osa neist, kes on lapsepõlves viljakohvi joonud, tundis tuttavlikku mekki. Kohv oli magusmõrkjalt meeldiv ja meelitas mitu korda juurdegi võtma.

Ja oligi käes õhtusöögiaeg. Põhiroog oli suus sulav suitsurääbis kartuli ja porgandisalatiga, magustoiduks sigurikohvi kõrvale armsad ja supermaitsvad ampsukoogid. Kõike seda nautides said osalised Peipsi-äärse ridaküla vaikses taluõues veel juttu rääkida. Seejärel hakati tasapisi lahku minema. Saigi üks tore ühine kogemusrikas päev läbi.
Suur aitäh kõikidele suvepäeva korraldajatele, eriti Külli Pärtelile, Reilile ja muidugi vapustavalt hea menüü pakkujatele Riinale-Nataljale!

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Keeletoimetajate liidu üheksas seminar nimede teemal ja üldkoosolek

19. aprillil 2017 pidas liit Tallinnas üheksandat seminari, mille peateemaks olid nimed.

Esimesena astus üles Peeter Päll, kes keskendus võõr(koha)nimede probleemidele. Ta käsitles põgusalt võõrnimede ülevõtmise põhimõtteid, millest kõige praktilisem on foneetilis-graafiline, mille puhul hakatakse pruukima lähtekujuga sama või sarnast nime. Käsitluse all olid eri tähestikud ja eri kirjades nimed, transkriptsioon ja transliteratsioon, rahvusvahelised ümberkirjutussüsteemid, latiniseerimine. Veel tutvustas Peeter Päll põhimõtet, et mikrotoponüümide (nt Wall Street, Aleksanterinkatu, Valdemāra iela) puhul liigisõnu ei tõlgita, aga suuremad üksused ja omastavalised ja omadussõnalised nimetuumad taandatakse lähtekujule (Κόλπος Αγίου Όρους > Ágio Órose mägi, Alytau apskritis > Alytuse maakond, wojewodztwo świętokrzyskie > Święty Krzyżi vojevoodkond). Samuti rääkis ta, millistes olukordades nimekuju lihtsustada, kuidas võõrnime käänata ja millal kasutada ülakoma.

Argo Mundi ettekanne sisaldas nõuandeid eesti perekonnanimede käänamise ja isikuandmebaasi kasutamise kohta. Esineja käis selgelt ja praktiliste näidete varal läbi kõik peamised reeglid ning andis häid soovitusi erijuhtumite teemal, nt pesa– ja kõne-tüüpi sõnade puhul. Ta rõhutas, et omaniku erisoov ei tohi minna vastuollu eesti sõnade loomuliku käänamisega. Seejärel tutvustas Argo Mund 2015. aastal sündinud isikunimeandmebaasi ning näitas, kuidas seda otstarbekalt ja tulemuslikult kasutada.

Annika Hussar kõneles eesti eesnimedest. Tema sõnul nii laenatakse kui ka luuakse palju eesnimesid. Praegusel ajal suhtutakse eesnime kirjapilti väga vabalt ja seepärast võib mõnel nimel olla kümmekond kirjutusviisi. Esineja näitas poiste ja tüdrukute nimede sageduspilvi. Praegu on populaarsemad poisinimed Robin, Rasmus, Oliver, Sander, Oskar, Sebastian, Artur ja Karl, tüdrukunimed Maria, Alisa, Anna, Lenna, Laura, Liisa, Marta, Mirtel ja Elisabeth. Annika Hussar tegi huvitava tähelepaneku, et populaarsete nimede pilt tavatseb kogu maailmas ühtlustuda.
Nimeteemalised ettekanded olid väga huvitavad ja meelitasid kohale suure auditooriumi täie kuulajaid. Statistiliselt oli pool seminarilistest liidu liikmeskond ja teine pool liitu ei kuulunud.

Pärast seminari toimus liidu üldkoosolek, kus kinnitati liidu aastaaruanne ja uus arengukava ning räägiti liidu tegevusest ja plaanidest.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Eesti keeletoimetajate liidu kaheksas seminar tarbeteksti teemal

11. novembril 2016 kohtusid keeletoimetajate liidu liikmed juba kaheksandal seminaril. Esimest korda liidu ajaloos tuli algul plaanitud ruumist suuremasse kolida, sest osalejaid oli rohkem, kui korraldajad olid oodanud. Vaatamata väikesele segadusele valmistab selline osalemishuvi ainult heameelt.

Tiina Alekõrs avas seminari ettekandega ajaleheuudiste teemal.
Uudis on ajalooliselt muutunud kirjakeelsest tõsisest kirjatükist meelelahutuslikuks palaks, mida kohandatakse tarbija eelistuste järgi. Sellegipoolest peab see olema objektiivne ja neutraalne. Selle põhieesmärk on teavitamine ja inimesel kujuneb selle järgi võimalikult tõepärane pilt. Ajakirjanik ei tohi kasutada kontrollimata väiteid ja ta peab otsima vähemalt kaks allikat. Sageli püütakse muuta pealkirja müümise eesmärgil nii põnevaks, et see ei vasta lõpuks enam sisule. Seda tuleks vältida, sest osa inimesi loebki ainult pealkirju ja saab selle tagajärjel väärteavet.
Tegelikult ei ole objektiivset uudist lihtne teha. Rõhuasetus oleneb sellest, kellest räägitakse juhtlõigus, kellele antakse esimesena sõna, kes saab rohkem rääkida ja kes räägib viimasena. Tähtis on see, kelle vaatenurgast uudist kirjutatakse (kas ajakirjanik lähtub jalakäijast või sõidukijuhist). Samuti mõjutavad lugejat saatelause sõnavarjundid (pomiseb, irooniliselt, muigab), hinnangulised kirjeldused (tegelinski), peitesõnad (nt raha asemel vahendid). Kõik see mõjutab uudise sisu.

Reili Argus võttis praktilise vaatluse alla tabelite vormistamise. Ta jagas näpunäiteid selle kohta, mida keeletoimeta peaks tabelite juures arvesse võtma.
Kõigepealt peab keeletoimetaja ära parandama tabelis oleva teksti. Ta peab jälgima, kas tabel jutustab arusaadavat lugu, kas andmed on loogilised, kas pealkiri ja sisu on vastavuses, kas tabelil on pealkiri (mitte allkiri) ja allikaviide. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, kas tabelite numeratsioon on korrektne ja ühesugune. Keeletoimetaja peaks autoriga nõu pidama, kui tabeli asemel on parem teha graafik või joonis või kirjutada andmed hoopis jooksvasse teksti. Eesmärk on kasutusmugavus.
Keeleliselt tuleb jälgida tabelis olevad esitähti – kas need on suured või väikesed –, kontrollida, kas pealkirjas on tabeli numbri järel punkt (mitte koolon), kas kõik kirjavahemärgid on olemas ja ebavajalikud kustutatud. Tekstis tuleb ümber tõsta tabeliviited, mis asuvad keset lauset, enne põhisisu ütlemist.
Vormistuslikult tuleb vaadata, kas tabel paikneb tekstis õiges kohas, kas see on õige suurusega, kas vormistus on igal pool ühtlane. Tabelit tuleb parandada, kui ühik kordub igas veerus – see tuleb panna pealkirja ja veerust tuleb korduvad elemendid eemaldada. Samuti ei panda tabelitesse joonealuseks viitamiseks tärne (mis tähistab nt filoloogias viga), vaid loeteluna tähed a, b, c jne.

Killu Paldrok heitis humoorika ja näitliku pilgu menüüde ja retseptide maailma.
Retseptikeel on lakooniline ja toimetaja peab arvestama, et iga lause on selles tähtis. Tähelepanu tuleb pöörata retsepti allikale – kas see on autor ise või võõrkeelne tekst. Viimasel juhul tuleb üle vaadata, kas näiteks ühikud vajavad eesti kultuuriruumis teisendamist või kas meie poodides on üldse retseptis nimetatud toiduaineid.
Retseptide toimetamisel tuleb kasuks, kui toimetaja tunneb ka ise toidumaailma. Esineja tõi näiteid selle kohta, kuidas pealtnäha loogiline tekst on praktiliselt teostamatu.
Kindlasti peab toimetaja jälgima, et kogu retseptikogus oleks ühesugune tegusõnavorm (kas käskiv kõneviis või da-tegevusnimi). Teietamiselt on üle mindud pigem sinatamisele.
Toidusõnavara on kiires muutumises. Palju väljendeid on eesti keeles muganenud (basiilik, kalvados, lasanje), kuid osaga kohanetakse aeglaselt. Endiselt on raskusi brüleekreemi, Bologna kastme ja veganitoidu juurutamisega, eelistatakse kreembrüleed või crème brûlée’d, Bolognese kastet ja nimetavalist vegantoitu. Uued moesõnad on granola (krõbe müsli) ja amuse-bouche (isuärataja).
Sõnavara kohta pakuvad abi Merrit Kiho ja Merle Ripsi „Seletav kokandussõnastik“, toidutare.ee ja www.nami-nami.ee. Vahel on abi ka kriitikameelsest guugeldamisest.
Ettekande lõpetasid nalja pakkuvad näiteid eri menüüdest.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Liidu kolmandad suvepäevad

Keeletoimetajate liidu kolmandad suvepäevad tõid 30.-31. juulil 2016 Olustvere mõisasse 28 osalejat. Rõõm on märkida, et kaasalööjate arv kasvab iga aastaga. Esimest korda oli suvine kokkusaamine kahepäevane. Ega lühemast ajast piisanukski, sest tegemisi oli tihedalt.

Olustvere kaunis mõisakompleks ning samas asuv teenindus- ja maamajanduskool pakuvad külalistele nii silmarõõmu ja hingekosutust kui ka sisukat ajaviidet. Pärast tervituskohvi ja ühispildistamist jagunetigi kiiresti klaasi- ja savikoja töötubadesse, et pakkuda klaviatuuri klõbistamisest väsinud näppudele vaheldust ja teha ise valmis midagi käegakatsutavat. Klaasipuhumine ja savi vormimine oli paljudele esmakordne kogemus, ja isegi kui ei olnud, siis isetegemise lusti pakkus see igaühele. Aitäh toredatele juhendajatele!

Pärast lõunasööki jätkati töisemas joones. Esmalt tutvustas Reili Argus kutsestandardiga seotud asjaajamisi, edusamme ja plaane. Seejärel korraldasid Helika Mäekivi ja Reili koos rühmatöö keeletoimetamise õpiku teemal, et ärgitada osalejaid õpiku sisu asjus mõtteid avaldama ja koguda ideid. Kristel Ress andis ülevaate selge keele rühma tööst ja kutsus aktiivselt osalema. Siis võttis Helika juhtida arutelu keeletoimetaja korduma kippuvate küsimuste üle ja tuleb tõdeda, et neid küsimusi juba jagub, sest siin ei saadud pidama enne kui hilisõhtul. Vahepeal lasti õhtusöögil hea maitsta, kuid siis jätkus seminar hoogsalt ja lausa nii, et osa seminari kavast tuli hommikuni edasi lükata. Arutelu oli põhjalik ja haarav ning ilmselt võiks sedalaadi mõttevahetused toimuda vaibumatu huviga ikka ja jälle. Suur tänu Helikale, kes vägesid juhatas, vaidlusi kontrolli all hoidis ja teadliku keelekasutaja missiooni väsimatult meelde tuletas.

Hommikul kohtusid puhanud keeletoimetajad mõisas, kus söödi meeldiva muusika saatel hommikust ja kuulati seejärel giidi lugusid mõisa ajaloo ning seal praegu asuva teenindus- ja maamajanduskooli tegemiste kohta. Seejärel koguneti Egle Heinsari juhtimisel, et arutada eelmisel õhtul rääkimata jäänud küsimusi, esmajoones seda, millistel teemadel võiks korraldada tulevasi seminare. Pärast seda tehti jalutuskäik pargis, vaadati linnutopiseid ja näitust, kus oli tohutul hulgal puidust nikerdatud hobuseid oma igapäevatööde juures.

Ja siis saabuski aeg lahkuda. Rahulolevad keeletoimetajad jagunesid autodesse ja algas sõit kodu poole.

Suvepäevad on kujunenud meeldivaks ürituseks, kus saab omandada erialaväliseid kogemusi, näha kauneid Eestimaa kohti, kõneleda keeleteemadel, sõlmida kolleegidega tutvusi ja soojendada seniseid sidemeid. Järgmine kord kohtutakse juba sügisesel toimetajaseminaril.

Ülevaate koostas Külli Pärtel

Seitsmes toimetajaseminar „Kogemus kõneleb”

18. aprillil 2016 kogunes Tartusse hulk keeleinimesi, et võtta osa järjekordsest toimetajaseminarist. Esinema olid kutsutud kogenud kolleegid, kes jagasid häid näpunäiteid, millega keeletoimetaja töös tuleks arvestada.

Heido Ots „Õpi keeled, kahtle kõiges, ära torma”
Tehnikatekstide asjatundja ja keelemees Heido Ots peatus kolmel tähtsal punktil, mis on keeletoimetamisel vajalikud. Esiteks rõhutas ta, et võõrkeel(ed) tuleks ära õppida nii, et võõruse võlu kaoks. Kõik võõras näib salapärane ja see põhjustab kadaklust. Kui võõrkeel on selge, ei ole ka tahtmist seda oma keelega segada. Teiseks on toimetaja töös tähtsal kohal kahtlemisoskus. Kui tekib väikseimgi krigin enda ja kirjutaja mõtete vahel, tuleb asuda üle kontrollima. Kolmandaks tuleb pidada väga tähtsaks aega. Seda peaks olema piisavalt, et teatmeteostes otsida, oskussõnavara uurida, autoriga suhelda, rahulikult toimetada.

Maire Raadik „Kõik algab reeglist”
Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna abivanem Maire Raadik kõneles sellest, mida uut on tänavu ilmunud täiendatud ortograafias. Teemaks olid nii reegli piiresse jäävad parandused kui ka vahepeal tehtud reeglimuudatused. Esimesena vaatles Maire Raadiks algustäheortograafia parandusi, mis puudutasid kohti, asutusi, riike, autasusid, võrguväljaandeid ja ajaloosündmusi. Teiseks tuli käsitlusele kokku- ja lahkukirjutus arvsõnades ja tegusõnades. Meelde jäi hea nõuanne: kui sulle tundub, siis ära paranda.

Krista Kerge „Minu toimetajakäsulauad”
Rakenduslingvistika professor ja ESi keeletoimkonna liige Krista Kerge alustas oma ettekannet kirjakeele määratlemisega, nentides, et see keelevariant ei ole ühegi kindla sotsiaalrühma keel, vaid on ühiskeele alus ja kese, demokraatia vahend, mis ei anna ühelegi rühmale eeliseid. Ta nimetas enda põhimõtted, mida toimetamisel võiks järgida. Tähtsal kohal on austus autori vastu, sest see võrdub austusega enda vastu. Mälu on petlik, seega tuleb kahelda kõiges. Lugeda tuleks oma kolleegide kirjutatut ja harida end keelekorralduse ajaloo vallas, et mõista, kuidas miski on sündinud. Silmas tuleb pidada, et võõrkeelte mõju saadab meid igal pool. Krista Kerge tõi hulga sellekohaseid näiteid. Viimaks tegi ta ettepaneku asutada keeletoimetajate liidu foorum, kus saaks omavahel mõtteid vahetada.

Kõik kolm esinejat olid meeldejäävad ja jagasid huvitavaid mõtteid väga isikupärasel viisil. Nad on väga tähtis osa meie keeleelu edendajaskonnast, keda tasub alati kuulata.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Kuues toimetajaseminar „Kuidas käia ümber ilukirjandusega?”

Keeletoimetajate liidu kuues toimetajaseminar peeti 30. oktoobril 2015 Tartus ülikooli peahoones. Esinema olid kutsutud Vikerkaare toimetaja, kirjandusteadlane ja tõlkija Kajar Pruul ning Vikerkaare keeletoimetaja ja tõlkija Triinu Pakk.
Kajar Pruul alustas sellest, kuidas tal tuleb olla tekstidega töötades korraga mitmes ametis – nii toimetaja, sisutoimetaja, keeletoimetaja kui ka korrektor. See muudab inimese sageli väikeseks manipulaatoriks, sest selle töö juures tuleb alati inimesest lähtuda ja sellekohaselt käituda.
Ta selgitas kujundlikult, milline on toimetaja töö. Toimetaja on otsekui kujur, kes võib enda ees olevast kivirahnust välja toksida jänese või orava, olenevalt sellest, mida autor on mõelnud. Vahel piisab töö valmimiseks paarist toksatusest, vahel tuleb aga rohkem vaeva näha. Ohtlik on ilukirjandustoimetaja ameti juures see, kui autor on kujutanud tibu, aga toimetaja arvates oleks kotka väljatoksimine palju huvitavam ja ka sobivam. Sel juhul palju peab toimetaja seadma endale piirid ega tohi sellele teele minna. Algajate autorite juures võib kogenud toimetaja teha ehk pedagoogilisel eesmärgil erandi, kuid selline ümberkirjutamine ei tohiks juhtuda ühe autori kohta üle ühe korra.
Seejärel oli põgusalt juttu ka tänapäeva ilukirjandusteksti liikidest. Sageli satub toimetaja tavapäratu stiili otsa ja peab siis veidi mõtlema, enne kui tööle asub. Praegusel ajal võib ilukirjandus olla näiteks blogi kujul või sisaldada muid suulise kõne elemente. Sel juhul ei saa toimetaja tavapäraste reeglite järgi talitada.
Triinu Pakk kõneles nii tõlketeksti kui ka autoriteksti toimetamisest, lisaks ka tõlkimisest. Ta nentis, et nii tõlkimine kui ka toimetamine ei ole mitte niivõrd reeglite tundmine, kuivõrd kõhutundeküsimus. Sageli ei tegutse tõlkija ega toimetaja oma töös teadlikult, vaid just tunde järgi.
Nii tõlkimisel kui ka toimetamisel tuleb alati järgida autori stiili. Kui koolis õpetatakse meile, et pikemad laused tuleb alati lühemaks toimetada, siis kehtib see pigem tarbetekstide puhul. Ilukirjandustekstis ei saa autori lauseid kärpida, vaid tuleb jääda samade pikkusühikute juurde.
Sageli ei ole võimalik mõnda originaalkeele huvitavat kujundit nii elegantselt edasi anda, kui autor seda teinud on. Ilukirjandustekstis on võimalik korvata see mõnes teises kohas, kus eesti keeles leidub mõni täpselt sobiv ja põnev kujund, mida ehk originaalkeeles ei olegi.
Triinu Pakk rõhutas autori või tõlkija ja toimetaja koostöö olulisust. Ühisarutelu määrab teksti kvaliteedi ja kindlasti tuleks tekstiga töötamisel koostööd teha.
Mõlema esineja ettekanne jäi küllalt põgusaks ja suurem osa seminarist läks küsimustele ja vastustele. Ehkki seegi oli põnev ja huvitav, oleks olnud veel meeliköitvam kuulda nii huvitavatelt esinejatelt veel rohkem nende enda mõtteid ilukirjanduse toimetamisest.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Keeletoimetajate liidu teised suvepäevad 2015. Teine osa.

2. oktoobril said keeletoimetajad taas kokku, et jätkata augustis alanud suvepäevi. Tartus Emajõe tänavas toimus loovkirjutamise seminar, mida juhatas kirjanik, toimetaja ja koolitaja Tiia Kõnnussaar.
Tiia

See oli üks eriline päev, mida on raske tavapäraselt kirjeldada, sest kõige tundmiseks tuli ise kohal olla. Seepärast saab vaid mõne märksõnaga selgitada, mis sündis seal kaunites Emajõe tänava tubades.
Seminari esmane eesmärk oli panna endasse vaatama. Otsisime enda sisemist kriitikut, mis meid vahel tagasi hoiab, piirab, mõnikord isegi halvustab või sunnib meid arvama, et teeme ennast mingil moel narriks. Tegime enda kallal tööd nii rühmades kui ka omaette, kirjutasime ja mõtisklesime ning siis lõime kogu kohalolijate seltskonnaga ühisluuletuse oma sisemisele kriitikule.

Luuletus Kriitikule
SA TOPELTMORAALIGA SILMAKIRJALIK PÕRSAS
SINA JU PÄRSIDKI MINU LOOVUST
KAHJUKS EI MÄLETA MA SIIS ENAM
ET OLEN SINUST EDUKALT JAGU SAANUD
KOHE SAABUB KÕRVITSAST TÕLD
JA VIIB MU TAGASI TUHKATRIINUDE PERRE

KUHU ME LAPSELIK JULGUS KAOB?
JA MIS SINUS JA SU OLEMASOLUS HEAD ON?
SINA JU OLEDKI MINA
VAHEL OLED OMA
VAHEL VÕÕRAS
SINUGA VÕITLEMINE ON MIND TEINUD
SÜGAVAMAKS, TUNDLIKUMAKS,
HUVITAVAMAKS
LÕPUKS MA VÕIDAN ALATI
JA KUI SIIS IKKA POLE RAHUL SINU MEEL
MA LUBAN SUL OMA ÕLAL JALGA PUHATA
VAID NII ET SINU TERAV KEEL
EI SAA MU LOOVUSNIITE LÄBI LÕIGATA

SA EI OLE MINA
VAID ÜKS VÄIKE OSA MINUST
SA OLED VAJALIK
AGA LASE KA TEISTEL OLLA
SINA OLED ARVANUD
ET MINA OLEN ÜHEL POOL VETT
JA SINA TEISEL POOL
NING MEIE VAHEL EI OLE SILDA
TEGELIKULT TAJUN NÜÜD
ET OLED MIND KOGU AEG ARMASTANUD
KUID MA POLE SELLEST ARU SAANUD

Seejärel töötasime taas erinevate sisemiste ajendite ja tungide kallal, sulgesime silmad ja mediteerisime, käisime jalutamas, rääkisime päevikupidamisest ja jälle kirjutasime. Tiia pani meid terve päeva jooksul osavalt kaasa mõtlema ja tegema kõike, mida ta oli plaaninud. Oli väga mõtlemapanev ja sisukas koosolemine, mille me lõpuks kõik ühiselt kokku võtsime. Suur aitäh, Tiia!
Millise mõtte võtan endaga kaasa?
Anneliis: „Ära vihasta. Ära ole kurb. Mõista.“ (Baruch Spinoza)
Külli: Leia nädalas tund ainult endale, et kohtuda oma sisemise Kunstnikuga.
Merle: Ärakäimised mõjuvad kohalolule värskendavalt. Hea, et oli võimalus minna ja tulla.
Marika: Ole endale kõige parem sõber.
Ester: Taasavasta kirjutamise teraapiline mõju.
Maarja: Täida oma sisemist kaevu!
Mariliis: Lepi oma sisemise kriitikuga ära. Saa temaga sõbraks.
Riina: Märka oma sisemist last.
Reeli: Võitlus oma Kriitikuga teeb sind tugevamaks.
Siret: Ära karda teekonda tundmatusse!
Tiina: Kõige rohkem kõnetas mind mõte hakata pidama ühelausepäevikut.
Helen: Kirjutada võivad kõik!
suvepäevalised

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Keeletoimetajate liidu teised suvepäevad 2015. Esimene osa.

Keeletoimetaja teab, et kui koguneb seltskond, kus on uusi inimesi ja kus tuleb jutuks tema töökoht, järgneb sageli küsimus: „Aga mis keelest sa siis tõlgidki?” Siis tuleb kirjeldada keeletoimetaja tööülesandeid, et vestluskaaslane mõistaks, mida ta tegelikult teeb. Mõnikord jääbki see sellegipoolest segaseks.
Esimesel augustil ei olnud keeletoimetaja töö olemust vaja selgitada, ehkki seltskond oli uus. Toosikannu puhkekeskuses Raplamaal said kokku 22 omasugust, et pidada keeletoimetajate liidu teiste suvepäevade esimene üritus.

Pruukosti järel lahutas keeletoimetajate meelt vihmaga vaheldumisi Andres, kes seadis osaliste ette rohkelt põnevaid ülesandeid. Nii tuli üksteise nöörijuppe käes hoides harutada lahti segamini läinud inimkera, panna viis nummerdatud kasti ühest kohast teise nii, et väiksema numbriga kasti suurema peale panna ei tohtinud, mängida võrkpalli vett täis hupallidega, mida pidi kahekesi lina abil püüdma, lahendada puidupuslesid, hüpata kümnekaupa tohutu hüppenööriga (-köiega), valada tuletõrjevoolikusse ühest otsast sisse vett ja juhtida see meeskonnaga vooliku teises otsas olevasse ämbrisse jne. Aeg möödus kõigi innukal osalemisel kiiresti ja ülimalt lustlikult. Suur tänu Andresele!

Pärast seda suurt rahmeldamist mindi taas tuppa ja koguneti Egle Pulleritsu kutsel ringi. Aeg oli rääkida veidi liidu asjadest.

Kõigepealt kõneles Reili Argus kutsestandardi töörühma tegevusest – miks liit standardit taotleb, millist kasu see toob, millises tööetapis ollakse. Teda toetas töörühma teine liige Kadri Haljamaa. Kokkuvõtteks võib öelda, et kutsestandardi mustand on valmimas ja veel sel aastal jõuab see arvamuse avaldamiseks ka liidu liikmeteni.

Järgmisena oli arutusel suvepäevade teise ürituse korraldamine. Sügisel on kavas teha Tiia Kõnnussaare eestvedamisel loovkirjutamise seminar, kus lastaks keeletoimetajal oma raamidest välja astuda ja proovida ise midagi luua. Tõenäoliselt toimub seminar 2. oktoobril Tartus ja taas võivad sellel osaleda üksnes liidu liikmed.

Egle Pullerits rääkis veidi edasistest plaanidest. Hilissügisel on Tartus tulemas järgmine toimetajaseminar ilukirjanduse teemal. Tuleva aasta alguses on kavas korraldada eri põlvkondade toimetajaseminar, kus kogenumad jagavad oma mõtteid nooremate toimetajatega.

Kadri Haljamaa tutvustas Eesti Kirjanike Liidu ettepanekut hakata koostöös meie liiduga välja andma toimetajaauhinda. Auhinnažüriisse hakkab kuuluma kaks liiget kirjanike liidust ning Kadri Haljamaa ja Katrin Kern keeletoimetajate liidust.

Juhatuse liikmed soovitasid endiselt teha liidu liikmetel ettepanekuid liidu tegevuse kohta – nii ürituste kui ka keeleküsimuste teemal. Liit sai ju äsja alles kolmeaastaseks ning kõik näpunäited ja soovitused kuluvad kindlasti marjaks ära.

Pärast seda oli aeg istuda lauda järgmiseks söögikorraks. Taas algas mõnus vestlussumin, millest võis järeldada, et oldi üksteisega veelgi tuttavamaks saanud. Teemadeks olid loomulikult keeleasjad, toimetamine, kirjastamine, eri töökohtade iseärasused, toimetaja tööd hõlbustavad tehnilised vidinad jpm.

Söömise järel võisid soovijad minna sauna ja kümblustünni. Oli väga nauditav istuda Toosikannu metsade vaikuses soojas vees ja lobiseda kolleegidega.

Viimaks oligi aeg asuda tagasiteele. Tasapisi ja ükshaaval hakkasid tuldud teed tagasi liikuma autotäied keeletoimetajaid, kes olid osa saanud toredatest elamustest ja tajunud, kui tore on endasugustega kohtuda ja mõtteid vahetada.

Võrreldes esimese aastataguse suvepäevaga oli toimetajaid peaaegu kaks korda rohkem. Topeltenam on seekord ka suvepäevi – nagu öeldud, ootab järgmine ees 2. oktoobril. Nii pikad suvepäevad on saanud võimalikuks tänu teadus- ja haridusministeeriumi toetusele.

Oli tore kohtuda!

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Viies toimetajaseminar „85 aastat keeletoimetaja ametit Eestis”

7. märtsil 2015 pidas keeletoimetajate liit viiendat toimetajaseminari, mis oli pühendatud keeletoimetaja väärikas vanuses ametile. Esinema olid palutud inimesed, kes valgustasid keeletoimetaja tööd eri külgedest.
Esimesena astus kuulajate ette kauaaegne korrektor, keeletoimetaja, tõlkija ja kirjastaja Ants Haljamaa. Oma ettekannet alustas ta nendinguga, et korrektori ja keeletoimetaja amet on üks selliseid, mis on üle elanud kõige enam muutusi – kui kunagi olid selle ala inimeste töövahendid pliiats, terav nuga ja kustukumm, siis tänapäeval käib suurem osa tööst arvutis.

Ants Haljamaa lõpetas tollase Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina 1966. aastal ja asus kohe korrektorina tööle kirjastuses Valgus. Kirjastuses oli kaks tähtsat tegevust: korrektuur ja masinakiri. Toona töötas ühes toas 16 korrektorit, kes kõik olid omavahel paaris. Üks luges teisele teksti valjusti ette ja parandas märgatud vigu, teine kuulas kaaslase lugemist ja juhtis tähelepanu, kui ladujal oli midagi vahele jäänud. Korrektori töönorm oli 120 poognat kuus. Korrektorid võisid poognate veeristel teha toimetajatele keelelisi ja stiililisi parandusettepanekuid, mille juurde tuli panna küsimärk. Kui tekst oli toimetajalt tagasi tulnud, oli korrektoril võimalik tehtud parandustest õppida. Nii tegi ka Ants Haljamaa, kellele pakuti juba nelja kuu pärast toimetajakohta, kuhu ta jäi tööle 1988. aastani.

Toimetajaid töötas toas kaheksa ja kuus neist suitsetas. Tollal ei pandud seda miskiks, ehkki riietel olevat lõhna tundsid ka teiste kabinettide inimesed. Toimetaja kuunorm oli eesti keele, kirjanduse ning ajaloo õpikute esmatrüki käsikirja toimetamisel 12,5 autoripoognat (500 000 tähemärki), kirjanduse lugemike norm 19 ja kordustrükil 26 arvestuspoognat. Korrektuuri tuli lugeda 56 poognat ehk 896 lehekülge kuus 12,5 autoripoognat. Peamiselt tehti tööd keele-, ajaloo-, kirjandusõpikutega ning nende juurde kuuluvate õppematerjalidega ja lastevanematele mõeldud väljaannetega. Õpikutes olid alati ette nähtud kohustuslikud teemad, mille hulka kuulusid Vladimir Iljitš Lenin, suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon, suur isamaasõda ja NSVLi rahvaste sõprus. Toimetaja pidi meeles pidama, et Saksamaa polnud sobiv nimi, selle asemel tuli kasutada kas Saksamaa Demokraatlikku Vabariiki või Saksamaa Föderatiivset Vabariiki, samuti Ida- või Lääne-Saksamaad; raamatusse ei tohtinud jääda jõuludega seotud väljendeid. Eriti hoolikalt tuli jälgida sõna sotsialistlik kirjapilti, sest tagumine s ja t kippusid sageli kohta vahetama.
Otse kirjastuse all asus Glavlit, nõukogudeaegne ametlik tsensuuri- ja riigisaladuse kaitse organ. Kõik raamatud (v.a üleliidulised õpikud) loeti seal enne ilmumist läbi ja kui tekstis oli miskit, mis võis nõukogude korda häirida, kutsuti toimetaja enda juurde vastust andma. Seejärel muudeti raamatutekst nõukogude inimesele sobivaks.

Ants Haljamaa peatus veidi ka sellel, milline oli tollaste toimetajate täiendusõpe. Esiteks oli toimetajal Tiiu Erelti telefoninumber ja tema andis alati lahkelt keelenõu. Sageli käisid neil esinemas keeleinimesed: Rein Kull, Uno Liivaku, Henno Meriste jt. Johannes Valgma „Eesti keele grammatika” oli iga toimetaja laual, samuti olid kõigil ÕSid. Eesti Raadios oli väga agar ja kuulatud Mari Tarand oma „Keelekõrva” saadetega. Henn Saaril oli aastail 1969–1994 Eesti Raadios saatesari „Keeleminutid”. Peale selle toimus korra kuus toimetajate päev, mida korraldas kirjastusnõukogu. Seal aga keeleküsimusi ei arutatud eriti, pigem olid kõne all päevakohased poliitilised sündmused.
Ettekandest selgus üks huvitav tõik. Toona oli suur hulk korrektoreid ja toimetajaid meesterahvad. Neid oli nii palju, et tegutsesid lausa võrk- ja korvpallimeeskonnad. Naisi oli korrektorite-toimetajate hulgas vähem (keeletoimetaja liidu liikmete hulgas on mehi tervelt kaks).

Uue aja saabudes olid korrektorid kahjuks esimesed, kes kulude kokkuhoiu eesmärgil üle parda heideti. Selle tagajärjel halvenes raamatute keelekasutus märkimisväärselt. Tänapäeval teeb keeletoimetaja ära kolme inimese töö, täites nii masinakirjutaja, korrektori kui ka toimetaja ülesandeid.

Lõpetuseks kirjeldas Ants Haljamaa hea toimetaja põhiomadust: see on TEKSTI KUI TERVIKU TAJUMISE VÕIME. Kui see puudub, on raske head keeletoimetustööd teha.

Eesti Kirjanike Liidust oli tulnud kõnelema Jan Kaus. Tema peatus kõigepealt oma stsenaariumikirjutamise kogemusel ja võrdles seda ilukirjanduse loomisega. Viimast näis ta oma kogemuse põhjal rohkem eelistavat, sest sel juhul on ta vabam, ei pea teiste soovidega arvestama ning on oma aja ja aju peremees.

Seejärel kirjeldas Jan Kaus rohkete kaunite ja kõnekate metafooridega kirjaniku ja keeletoimetajate suhet. Ta alustas sellest, et ehkki kirjaniku vabadus on ihaldusväärne, võib selles peituda ka nii mõnigi oht. Ta võib küll lasta oma kujutlusvõimel vabalt liikuda, katsetada, üle tõkete ronida jne. Aga peale sisu on kirjanikul vaja ka anumat, mille sisse see sisu valada. See on teise sõnadega tema stiil, mis toetub keelele. Keeles saab kirjanik oma romantilist vabadust teostada eelkõige siis, kui ta tajub keele piire ja piirjooni. Keelel aga ei jätku sageli vahendeid, et maailma kihilisust enda kaudu väljendada. Selleks tuleb olemasolevad ja suhteliselt piiratud vahendid ümber asetada. Sageli jõuab kirjanik sel viisil keelemängu juurde. Mäng võimendab keele väljenduslikkust. See õnnestub paremini, kui keelereeglid on selged. Siin tulebki sageli appi keeletoimetaja, kes ei sekku tavaliselt loomingu põhielementidesse ega teose teekonda, kuid tuletab meelde, et sellel kirjanduslikul teekonnal võib abiks olla kaart. Keeletoimetamine on detailide kunst, teksti täiendamine teatava ornamentikaga, mis määravad üldmulje ja ühtsuse. Keeletoimetaja aitab valgustada tekstis neid kohti, mis aitavad lugejal õigesse kohta kohale jõuda.

HEA KIRJANIK MÕISTAB, ET KEELETOIMETAJA ON ASENDAMATU. Jan Kausi jaoks on toimetaja hääl otsekui pitser, mis kinnitab autori keelemängu.

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni esindas Triinu Tamm, kes lõi kuulajate ees keeletoimetajate ideaalpildi. TEMA ARVATES ON KEELETOIMETAJA ÜLIINIMENE, tõlkija suurim liitlane. Eesti keel on rikkalik, aga väga kariderohke. Toimetaja aitab tõlkijat nendest mööda juhtida.

Hea keeletoimetaja:
• valdab eesti keele ortograafiat;
• oskab kirjutada võõrsõnu;
• oskab sõnu käänata ja liitsõnu moodustada;
• tunneb kohanimede kirjakuju ja oskab neid käänata;
• tunneb ajalugu sumerist tänapäevani;
• on kodus keemias, füüsikas, meditsiinis jne;
• tunneb taime- ja loomanimetusi;
• tunneb maailmakirjandust;
• tunneb ära kõik viited ja vihjed ning teab, millised raamatud on eesti keelde tõlgitud;
• teab ÕSi, EKSSi ja keeletoimkonna otsuseid;
• on võimeline üldistama ja olema mõtlemisvõimeline;
• on absoluutse kirjandusliku kuulmisega;
• ei unusta kunagi kedagi ega midagi;
• ei tee ühtegi parandust ilmaasjata;
• pakub palju nutikaid alternatiive;
• tunneb paljusid keeli;
• on hea ajatajuga;
• on vilunud psühholoog ja geniaalne diplomaat;
• on väga empaatiline, tolerantne ja diskreetne.

Tõlkija Krista Kaer Eesti Kirjastuste liidust alustas oma ettekannet tänusõnadega toimetajatele. Ta kinnitas, et toimetamine on üks tänamatumaid töid. Sageli jääb toimetaja tagaplaanile ja teda märgatakse ainult siis, kui midagi ei tegemata jäänud. Toimetaja tööd tuleb aga hinnata, sest sageli piisab vaid kahe sõna ümbertõstmisest selleks, et lause muutuks ideaalseks.

Ilukirjanduslike tõlketekstide toimetamisel levib tänapäeval üha enam tendents usaldada rohkem tõlkijat ja jätta talle vastutus. Tulemuseks võib olla loogiline ja kaunis tõlge, mis aga ei kattu üldse originaaliga. Seepärast tuletab Krista Kaer meelde, et tõlget tuleb alati originaaliga võrrelda.

Toimetaja võiks osata seda keelt, millest raamat on tõlgitud. Ideaalne oleks see, kui ta oskaks keelt rohkemgi kui tõlkija, tunneks kultuurilugu, tsitaate klassikast ja Piiblist jne. Tähtsal kohal on nimetundmine. Eesti keele reeglite täpne tajumine on endastmõistetav. Neist tuleb aru saada, et osata neid ka rikkuda. Seega peab toimetaja tajuma ka stiili. Originaalis esineb sageli sõnamängu, mängu kirjavahemärkidega, teinekord on tekst hüplik – kõik see peab edasi kanduma ka tõlkesse.

SUHTLEMINE TÕLKIJAGA ON TOIMETAJATÖÖS ÜLIMALT VAJALIK. Sealjuures peab omavaheline suhtlemine olema viisakas. Viisakalt tuleks suhelda ka ülejäänud kirjastuse inimestega.

Toimetaja ei tohi jätta valminud teksti sisse tarbetuid küsimärke. Kuna toimetaja vaatab teksti viimasena, jääb talle ka viimane sõna. Seega peab temalt äraminev tekst olema trükivalmis.

Keeletoimetajate liidu nimel rääkis algaja keeletoimetaja seiklustest noorliige Liina Lepsalu. Tema püüdis alustada oma karjääri vabakutselise toimetajana ja üsna kohe sai selgeks mitu asja. Esiteks on keeletoimetaja töö suhteliselt sündmustevaene. Teiseks tuleb tööd sageli tutvuste kaudu. Kolmandaks pole kuud vennad – mõni kuu on rohkem ja teine kuu jälle vähem tööd.

Toimetajana kooli lõpetanutest enamik teeb toimetustööd põhitöö kõrvalt ja kavatseb sellega jätkata ka tulevikus. Toimetustöö pakub noortele toimetajatele rõõmu ja rahuldust.

Liina Lepsalu tegi mitu ettepanekut, kuidas keeletoimetaja mainet parandada ja meie ametit rohkem tutvustada. Ta leidis, et kindlasti tuleks ühiskonnale selgitada, et keeletoimetaja ei ole pastakaga kuivik. KEELETOIMETAJA TÖÖ TULEKS TEHA IHALDUSVÄÄRSEKS.

Seminari lõpetas keeletoimetajate liidu juhatuse liige Kristel Ress, kes tutvustas põgusalt liidu seni tehtud tööd. Liit asutati 2012. aastal ja praegu on liikmeid juba 82. Meil on hulk koostööpartnereid, nende hulgas haridus- ja teadusministeerium, kes toetab liitu nüüdsest ka rahaliselt, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Eesti Keele Instituudi eurokeelekorraldajad jne. Kahe ja poole esimese tegutsemisaasta jooksul on tehtud viis seminari, peetud elukutsepäeva, õpikukeele seminare, korraldatud koostöös partneritega selge keele konverents, antud välja selge keele auhind jne. Seega saab öelda, et liidu esimene juhatus on teinud ära suure ja ilmselt ka kõige raskema töö liidu tegevuse käimalükkamisel. Selle eest Kristel Ressile, Egle Pulleritsule, Urve Pirsole, Katrin Kernile, Maris Jõksile, Kadri Haljamaale ja Reili Argusele südamlik aitäh!

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Neljas toimetajaseminar „Tähtsad pisiasjad”

29. jaanuaril 2015 peeti Tallinnas aasta esimest ja kokku neljandat toimetajaseminari. Kõnelema olid
kutsutud Profimeedia graafiline disainer Martin Mileiko, TLÜ eesti keele professor Reili Argus ja Eesti
ISBN Agentuuri spetsialist Mai Valtna. Seminarile registreerunud keelehuvilisi oli 53, nii et Tallinna
Ülikooli Silva maja 240. auditooriumis leidus vaid mõni üksik vaba koht.

Martin Mileiko rääkis oma ettekandes keeletoimetaja ja kujundaja ülesannetest.
Toimetuses läbib tekst mitu etappi. Enamjaolt vastutab iga etapi eest erinev inimene, olgu see siis kirjutaja, toimetaja, keeletoimetaja või kujundaja. Hea oleks, kui iga töölõigu inimene teaks peale oma töö pisut ka sellest, mida tehakse eelnevas või järgnevas etapis. Sel juhul osatakse teha oma tööd nii, et järgmise etapi vastutaja ei peaks tarbetuid toiminguid tegema.

Keeletoimetaja ülesanne on korrastada väljaande keeleruumi. Ta loeb teksti võimalikult puhtaks. Kui ta leiab, et mõni struktuurielement on tekstist puudu (nt vahepealkiri, joonise allkiri), saadab ta teksti tagasi toimetajale või lisab puuduoleva elemendi ise.
Kui keeletoimetaja loeb teksti, mis läheb edasi kujundajale, tuleks märkused kirja panna võimalikult selgelt ja lihtsas vormis. Mileiko nimetas mitut koostöövõimalust, alustades halvimast. Siiski vajab iga koostöövorm mõningaid eeldusi, mille siinkirjutaja on sulgudes ja kaldkirjas lisanud.

1. Toimetaja kirjutab märkused Wordi faili stiilis alt viienda rea kolmandas sõnas on täht puudu. Selline paranduste otsimine raiskab väga palju küljendaja aega.
2. Toimetaja kasutab teksti kõrval korrektuurimärke (see eeldab, et kujundaja tunneb neid).
3. Kiire võimalus on helistada kujundajale ja öelda, kus tuleks parandused teha (sel juhul peab valitsema üksteise vahel usaldus, et olla kindel, kas kõik muudatused tehakse täpselt nii, nagu toimetaja on mõelnud).
4. Hea variant on kontrollida teksti PDFis ja lisada oma märkused kastidesse (PDFis kontrollimine nõuab mõistagi, et üleloetav tekst on enne toimetatud ja PDFis otsitakse ainult pisivigu, sest lause või lõigu ümbertõstmist on juba raskem korraldada).
5. Kujundaja jaoks parim variant on see, kui keeletoimetaja teeb ise parandused näiteks Indesigni programmis. Programm tasuks aga muretseda siis, kui sedalaadi parandustööd on palju. Üksiktekstide puhul ei ole otstarbekas kallist raha kulutada. Praegu pakutakse ka võimalust Indesigni programmi rentida, ühe kuu rent on 20 eurot.

Lisaks andis Martin Mileiko rohkeid näpunäiteid, mida keeletoimetaja võiks teksti kujundamisel silmas pidada. Ettekande järel tekkis ka osalistel mõtteid ja arvamusi, mis on koos Mileiko näpunäidetega allpool lühidalt kokku võetud.

• Väga pikk pealkiri on kujunduse mõttes halb pealkiri. Kui võimalik, tasub vältida pealkirjas liitsõnu. Siiski on mõnes väljaandes tavaks, et pealkiri ulatub vähemalt viimase veeruni. Pealkirjades tasub vältida mõttekriipsu, sest kujunduslikult ei mõju see kenasti ja on ebamugav vormistada (samamoodi võiks vältida koolonit).
• Tekstis poolitatud sõnad tuleks toimetajal üle vaadata, sest tänapäeva programmid võivad näiteks liitsõnu poolitada ebaloogilisest kohast. Väga palju poolitada ei tasu, kuid kui väga vähe poolitada, siis tekivad näiteks mõlemalt poolt joondatud veerus pikad sõnavahed, mida võiks ka vältida.
• Vältida võiks lõigu viimast rida, mis koosneb ühest sõnast. Viimane rida võiks ulatuda vähemalt rea keskpaigani. Kui selline rida tekib, tasub mõni sõna eestpoolt ära võtta. Samuti võiks vältida üht üksikut rida lehe alguses ja lõpus.
• Küljendatud teksti ei tohiks pikemaks toimetada, sest see tekitab kujundale palju lisatööd.
• Jälgida tasub vahepealkirjade vormistamist. Taunitavad on tekstid, kus on ainult üks vahepealkiri. Sel juhul võiks ka selle ära võtta. Vahepealkirju peaks olema vähemalt kaks. Vältida tuleks liiga pikki vahepealkirju.
• Kui toimetatakse Wordis, siis võiks erinevate stiilide sättimist pigem vältida. Teine võimalus on kasutada samu stiile, mida kasutatakse hiljem Indesignis.
• Kui toimetada tuleb ka tabeleid, siis ei tohi neid moodustada tühikute abil. Need peab kujundaja pärast kõik ära korjama. Parem oleks moodustada tavaline tabel, samuti võib kohati kasutada tabulaatoriklahvi – see kergendab kujundaja tööd.

Reili Argus kõneles oma ettekandes pisiasjadest, millele võiks teksti toimetades tähelepanu pöörata. Teksti välimus on oluline osa sõnumist ja see mõjutab teksti vastuvõtmist. Seepärast on üsna tähtis, milline on joondus, reavahe, ruum enne ja pärast pealkirja, kuidas on vormistatud tabelid, erinevad märgid, kriipsud ja muud kriksadullid.

Reili Argus andis palju praktilisi ja huvitavaid juhiseid, millest tähtsamad on nimetatud.
• Tsitaat on jutumärkides. Kui tsitaat on lühike, võiks ta jääda samasse kirja, mis põhitekst. Pikema teksti võiks põhitekstist eristada tühja rea või taandega ja see võiks olla ühe punkti võrra väiksem. Pikemas tsitaadis võiks kursiivi vältida, sest seda on raskem lugeda.
• Joonealune märkus võiks olla kaks punkti väiksemas kirjas kui põhitekst, aga samas kirja garnituuris. Joonealuse märkuse number on sama väikeses kirjas. Põhitekstis tuleb viitenumber väljaspool kirjavahemärki (punkti, koma, jutumärgi taga), välja arvatud juhul, kui viide käib sõna kohta – sel juhul läheb viitenumber otse viidatava sõna taha.
• Tabelites võib märgata liigset joonimist. Horisontaalseid jooni võiks mõnikord vähendada, sest see parandab loetavust. Seda võib teha aga ainult siis, kui tabelis on arvnäitajad ja veergude vahel on palju ruumi.
• Tabelitel on pealkiri, joonistel allkiri. Kui tekstis on mitu tabelit-joonist, käib pealkirja-allkirja ette tabeli-joonise number, mille järel on punkt. Lõpupunkti ei panda.
• Kui ühes tabeliveerus on kõik näitajad samad (nt 60 minutit), pole mõtet seda veergu eraldi moodustada, vaid panna see korduv näitaja pealkirja. Tabeliveergude pealkirjad võiksid olla nii lühikesed kui võimalik ja pigem ainsuses (nt väljendi toodete nimetus asemel toode). Kui kogu veerus on kasutusel üks ühik, siis ei panda seda iga arvnäitaja järele, vaid veeru pealkirja, sageli sulgudes. Veeru esimese tasandi pealkiri võiks olla paksus kirjas, teise tasandi pealkiri kaldkirjas.
• Komakohtadega arvud tuleks joondada paremale, see parandab loetavust. Lahtris võivad sõnad alata nii suure kui ka väikese esitähega, peaasi et kasutus on ühtne.
• Tabeli allikas läheb tabeli alla kaldkirja ja see võiks olla punkti võrra väiksemas kirjas kui tabeli sisukiri.
• Kui tabelis on arvandmed, tuleb joonealuse viite korral kasutada viitemärgina tärni, et vältida segiajamist (nt 194*).
• Kuni-kriips ehk n-kriips on kasutusel peamiselt mõttekriipsuna. Miinuse väljendamiseks varem kasutatud m-kriips on hakanud kaduma ja selle asemel kasutatakse samuti n-kriipsu. Mõttekriipsu ees ja taga olev tühik sõltub kahele poole kriipsu jäävate ühikute arvust, nt Tallinna–Tartu maantee, aga Kaia Kanepi – Maret Ani. Samad reeglid kehtivad või-suhet väljendava kaldkriipsu puhul: Keila / Väike-Maarja.
• Sisulist katkestust väljendavaid kolme punkti võib panna viimase sõna järele tühikuga või ilma tühikuta. Kolme punkti kasutatakse arvnäitajate vahel ka kuni-kriipsu asemel, eriti kui arvu ees on miinus: –5…–8 °C.
• Jutumärgikujusid on eesti keeles mitmesuguseid. Kõige levinumad on „ ” (kuju järgi üheksa-üheksa ja üheksa-üheksa) ja „ “ (üheksa-üheksa ja kuus-kuus). Hiljuti selgus, et viimast kuju eelistavad ka ÕSi koostajad.
• Tähist † kasutatakse raamatus siis, kui inimene on surnud selle koostamise ajal. Kordustrükis seda märki enam ei panda.
• Kraadimärk käib eelneva arvuga kokku. Kui ühikuks on Celsiuse ja Fahrenheiti kraad, siis läheb kraadimärk C või F-i külge ja arvust lahku.
• Protsendimärk käib eelneva arvuga kokku. See, kas kasutada sõna protsent või tähist %, sõltub ettevõtte sisekorrast, mõlemad on võrdselt võimalikud.
• Ülakomade puhul on võimalikud variandid ’ ’ (üheksa ja üheksa) ja ‘ ’ (kuus ja üheksa).
• Eurotähis € ja dollaritähis $ kirjutatakse arvu järele. Hinnasiltidel võib need kirjutada ka arvu ette.
• Ampersandi & kasutatakse nimedes. Kui seda on tehtud tekstis, tuleb see välja vahetada sõna ja vastu.
• Nii ümarsulgude ( ), nurksulgude [ ] kui ka looksulgude { } puhul kehtivad ühesugused kirjavahemärgid: alustava sulu ees ja lõpetava sulu taga on tühik, alustavad sulu järel ja lõpetava sulu ees tühikut ei ole.
• Uus ja moodne trellimärk # on hakanud tekstides kanda kinnitama. See on seotud sotsiaalmeediaga. Kindlasti ei tohiks seda aga pruukida sõna number või lühendi nr asemel.

Liidu liikmed, kes on huvitatud Reili Arguse slaidimaterjalist, võivad talle kirjutada e-posti aadressil argusr@tlu.ee.

Kolmandana esines Mai Valtna, kes võttis jutuks ISBNiga seonduva (ISBN (ingl International Standard Book Number) on raamatule antav 13kohaline rahvusvaheline ja unikaalne number). Number tellitakse ISBNi agentuurist igale Eestis ilmuvale raamatule. Koos ISBNi taotlemisega oodatakse raamatu väljaandjatelt ka kindlaid vormistusnõudeid.

Oma ettekande esimeses osas käsitles Mai Valtna standardit EVS-ISO 1086-2006, „Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatu tiitelleht”. Kõigepealt peatus ta põgusalt standardis sisalduvatel terminitel. Näiteks olid vaatluse all tiitellehe esikülg, tiitellehe pööre ja eestiitelleht; trükk, juurdetrükk, eritrükk ja trüking; pealkiri, alapealkiri ja rööppealkiri; autor, kollektiivautor ja koostaja; irdlisa, eelkirje jne.

Seejärel kirjeldas Mai Valtna lähemalt, millised andmed peavad olema tiitellehe esiküljel (autori nimi, pealkiri, koostaja nimi, kordustrükiandmed, irdlisa, kirjastaja nimi ja ilmumiskoht, ilmumisaeg), tiitellehe pöördel (eelkirje, autoriõiguse andmed, impressum, ISBN, ISSN või ISMN, soovi korral varasemad trükiandmed), millised andmed peavad olema teosel, mis ilmub sarjas või köidetena, kuidas toimida tõlkekirjanduse vormistamisel ja mitmekeelsete raamatute puhul ning milliseid andmeid silmas pidada konverentsikogumike või väitekirjade väljaandmisel. Kogu sellekohane info on üksikasjalikult ja rohkete näidetega kirjas ka standardis, mida saab standardikeskusest osta.

Teine pool ettekandest kätkes ISBNiga seotud uuendusi. Järgmisel aastal jõustub sundeksemplari seadus uus redaktsioon, milles nähakse kirjastustele ette kohustus loovutada lisaks füüsilistele teoste eksemplaridele ka raamatu trükifail. Sellega seoses hakatakse rahvusraamatukogu juures looma kirjastajate portaali. Selles saavad kirjastajad oma andmeid sisestada, muuta ja vaadata. Suvel alustatakse katsetamist ja sügisel on kõik kirjastused oodatud portaaliga liituma.

Rahvusvaheline kirjastuste register, mis on siiani olnud kättesaadav vaid kitsamale ringile, on nüüd avalik. See sunnib ISBNi keskuse töötajaid salastama seni registrile saadetud tundlikke andmeid. Töö selle kallal käib, uued registreerijad kantakse registrisse juba salastatud andmetega.

Oma ettekandes rõhutas Mai Valtna mitu korda lahkelt, et ISBN agentuur on alati valmis vastama kõikidele ISBNiga seotud küsimustele ja selgitama standardi nõudeid. ISBN agentuuri e-posti aadress on isbn@lib.ee ja telefon 630 7372.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi

Keeletoimetajate liidu esimene suvepäev

2014. aasta 9. augusti lõuna paiku saabus Soomaa külastuskeskusesse 13 terava silma ja tundliku kõrvaga inimest Tallinnast, Tartust, Elvast ja Türilt. Algamas oli keeletoimetajate liidu suvepäev, mille juhatas sisse suveseminar keeletoimetajast kui heast suhtlejast. Seminari juhtis suhtlemistreener-koolitaja Kaie Jõeveer, kelle öeldust jäi kõlama mõte, et teadlikkus iseendast tagab edu. Seminari teema võimaldanuks pikemat koolituspäeva, kuid ka paari tunni sisse mahtus tutvumisring, sisukas arutelu, palju häid näiteid. Kui tahvlile sai koos mõeldes kirja 15 oskusliku suhtleja omadust, siis vähemalt sama palju olukordi igapäevatööst oskasid osavõtjad sinna juurde rääkida.

Koolitusringis tekkis lektorit kuulates küsimusi. Kas ja kui palju on keeletoimetaja nõus oma rolli piire nihutama? Kuidas saab keeletoimetaja kindlustada endale hea suhtlemisega piisavalt tööaega? Milliseid võimalusi avab oskuslik suhtlemine? Kuidas balansseerida otse-, telefoni- ja meilisuhtluse vahel nii, et keeletoimetaja aeg ja töötulemus jääksid parima kvaliteediga? Arutelu käigus leiti vastuseid või hoopis laiendati küsimusi.

Kui püüda suveseminari iseloomustada oskusliku suhtleja omaduste kaudu, siis

• oli piisavalt häid kuulajaid;

• püsis positiivne hoiak kaaslaste suhtes;

• oldi avatud kõigi osalejate erinevustele;

• otsiti sihipäraselt vastuseid;

• oldi 100% mõtetega kohal;

• jätkus kõigil paindlikkust vajadusel vihma tõttu koolituspäeva plaane muuta;

• oli vastastikku kogemusi vahetades õhus empaatiat;

• jäid kõik seminaril osalejad iseendaks;

• olid kaks mõttetundi eesmärgipärased;

• jagus mõnusat huumorit nii seminarile kui ka lõunapausi;

• koondus sallivuse mõte keeletoimetajat ümbritsevaile inimestele;

• sai iga osaleja mitmel korral võimaluse seminari juhtida;

• tajusid kõik, et seminari õhkkond oli väga hea.

Pärast seminari kinnitasid osalised keha maitsva mulgipudru, keefiri, koogi ja morsiga. Tugeva kõhutäie järel näis olevat hea mõte võtta ette üks vahva matk. Et vihm oli just järele jäänud, otsustatigi minna põnevale Koprarajale. Laudtee juhtis suvepäevalised vihmamärja metsa sisse, kulgedes mitmekesise taimestiku ja kõrgete puude vahelt jõeni, loogeldes seejärel väikeste kõrvalepõigetega mööda jõeäärt, eemaldudes sellest seejärel sügavamale metsa ja lõppedes ootamatult samas kohas, kus alustati. Tee peal oli võimalik mitmes kohas näha eri aastate kõrgeimat veetaset, mis kõikus peaaegu kahe meetri jagu.

Metsast välja astudes võttis matkalisi vastu soe päike. Olemine ja meeleolu oli nii mõnus, et kuidagi ei tahtnud veel koduteele asuda. Seepärast võeti veel majaesistel pinkidel mõneks ajaks istet. Lobiseti sellest ja teisest, põhiteemaks ikka keeletoimetaja töö koos selle eripäradega. Arutati ka seda, et tehtud ürituste kohta võiks ilmuda kodulehel kroonika, et ka liiduvälistel keelehuvilistel oleks võimalus näha, millega liit tegeleb. Leiti, et liidul võiks olla kroonikute toimkond, mille liikmed võiksid vaheldumisi erinevaid üritusi kajastada. Siit ka üleskutse – kes tunneb, et tahaks sellist tööd teha, andku endast liidu listis või Eglele teada.

Võib öelda, et keeletoimetajate liidu esimene suvepäev õnnestus enneolematult hästi. Loodetavasti sünnib sellest tugev traditsioon, mida oodatakse ja nauditakse.

Ülevaate koostasid Triin Toome-Hosman ja Helika Mäekivi

Keeletoimetajate liidu esimene suvepäev
Rõõmsad suvepäevalised