Kutseeksam

2020. aasta kutseeksam toimub 28. augustil Tartu Ülikooli raamatukogus (W. Struve 1).

Kirjalik osa toimub kl 10–13 raamatukogu teisel korrusel arvutiklassis. Iga eksaminand võib otsustada, kas ta tuleb eksamile oma arvutiga või kasutab kohapealset.

Suuline osa on alates kella 14st raamatukogu teisel korrusel Kursi seminariruumis.

Raamatukogus on iseteeninduslik garderoob, kus tuleb oma riided kappi panna. Kapi lukustamiseks on vajalik üheeurone või 50sendine münt, mille saab pärast tagasi. Garderoobi seinal on ka rahavahetusautomaat viieeurose paberraha ja kaheeurose mündi lahtivahetamiseks.

Raamatukogu esimesel korrusel on kohvik Gaudeamus. Soovi korral võib võtta kaasa ka oma toidu, mida saab süüa konverentsikeskuses toitlustusalal, kus on diivanid ja lauad (asub Kursi seminariruumi taga).

Kutseeksami dokumendid tuleb ära saata hiljemalt 21. augustil. 


Keeletoimetajana tegutseva inimese ja võimaliku tööandja jaoks on keeletoimetaja kutse kvaliteedimärk. Kutseline keeletoimetaja on oma teadmisi ja oskusi väärilisel tasemel tõendanud ja tööandja võib teda täielikult usaldada.

Kutseeksam toimub kord aastas, eksami aeg ja koht tehakse teatavaks kaks kuud enne eksamit.

Eksamil hinnatakse hindamisstandardi alusel kutse taotleja teadmiste ja oskuste vastavust keeletoimetaja kutsestandardile.

Keeletoimetaja kutset saavad taotleda kõik keeletoimetajad, kel on kõrgharidus või erialane töökogemus (vähemalt viis aastat). Kutse taotlemiseks tuleb aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee esitada järgmised dokumendid:

  1. avaldus, mille vormi saab alla laadida siit (docx), allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
  2. erialane elulookirjeldus, mille vormi saab alla laadida siit (docx), allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
  3. koopia isikut tõendavast dokumendist (passist või ID-kaardist);
  4. haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
  5. maksekorraldus (või muu dokument) kutseeksami tasu maksmise kohta.

Tutvu ka isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Kutseeksami tasu on 100 eurot, kutse taastõendamise korral 85 eurot. Tasu tuleb üle kanda Eesti Keeletoimetajate Liidu kontole EE851010220213449228. Maksmisel tuleb märkida selgitusse “Kutseeksam”.

Keeletoimetaja 6. taseme kutse andja on Eesti Keeletoimetajate Liit. Kutsekomisjoni kuuluvad Reili Argus, Kadri Rahusaar, Maris Jõks, Katrin Kern, Rebekka Lotman, Urve Pirso ja Helen Noormägi. Kutsekomisjon lähtub oma töökorrast. Kutse andmist reguleerib kutse andmise kord.

Küsimuste korral võib kirjutada keeletoimetaja kutsekomisjoni koordinaatorile Reili Argusele reili.argus@tlu.ee.