Kutseeksam

Järgmine kutseeksam toimub 22. augustil 2022. aastal Tartus.

Kutseeksamile tulijal tuleb dokumendid esitada hiljemalt 12. augustil 2022.


Keeletoimetajana tegutseva inimese ja võimaliku tööandja jaoks on keeletoimetaja kutse kvaliteedimärk. Kutseline keeletoimetaja on oma teadmisi ja oskusi väärilisel tasemel tõendanud ja tööandja võib teda täielikult usaldada.

Kutseeksam toimub kord aastas, eksami aeg ja koht tehakse teatavaks kaks kuud enne eksamit.

Eksamil hinnatakse hindamisstandardi alusel kutse taotleja teadmiste ja oskuste vastavust keeletoimetaja kutsestandardile.

Keeletoimetaja kutset saavad taotleda kõik keeletoimetajad, kel on kõrgharidus või erialane töökogemus (vähemalt viis aastat). Kutse taotlemiseks tuleb aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee esitada järgmised dokumendid:

  1. avaldus, mille vormi saab alla laadida siit, allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
  2. erialane elulookirjeldus, mille vormi saab alla laadida siit, allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
  3. koopia isikut tõendavast dokumendist (passist või ID-kaardist);
  4. haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
  5. maksekorraldus (või muu dokument) kutseeksami tasu maksmise kohta.

Tutvu ka isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Kutseeksami tasu on 100 eurot, kutse taastõendamise korral 85 eurot. Tasu tuleb üle kanda Eesti Keeletoimetajate Liidu kontole EE851010220213449228. Maksmisel tuleb märkida selgitusse “Kutseeksam”.

Keeletoimetaja 6. taseme kutse andja on Eesti Keeletoimetajate Liit. Kutsekomisjoni kuuluvad Reili Argus, Kadri Rahusaar, Maris Jõks, Katrin Kern, Rebekka Lotman, Urve Pirso ja Helen Noormägi. Kutsekomisjon lähtub oma töökorrast. Kutse andmist reguleerib kutse andmise kord.

Küsimuste korral võib kirjutada keeletoimetaja kutsekomisjoni koordinaatorile Reili Argusele reili.argus@tlu.ee.