Kutseeksami üldteave

Keeletoimetajana tegutseva inimese ja võimaliku tööandja jaoks on keeletoimetaja kutse kvaliteedimärk. Kutseline keeletoimetaja on oma teadmisi ja oskusi väärilisel tasemel tõendanud ja tööandja võib teda täielikult usaldada. Kutselised keeletoimetajad leiate kutseregistrist (lahtris „Kutse“ tuleb rippmenüüst valida „Keeletoimetaja, tase 6“).

Kutseeksam toimub kord aastas, eksami aeg ja koht tehakse teatavaks kaks kuud enne eksamit.

Eksamil hinnatakse hindamisstandardi alusel kutse taotleja teadmiste ja oskuste vastavust keeletoimetaja kutsestandardile.