Kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“ 2020

Alates 2019. aastast korraldab Eesti Keeletoimetajate Liit kampaaniat „Kutsu keeletoimetaja külla!”, et Eesti ettevõtted, asutused ja vabaühendused saaksid võimaluse tutvuda keeletoimetaja tööga.

2020. aasta oktoobris ja novembris pakuvad liidu tegevliikmed 16 organisatsioonile võimalust lasta tasuta toimetada üks viie lehekülje pikkune tekst ja kohtuda keeletoimetajaga tunniajaliseks nõustamiseks.

Kampaanias saavad osaleda esimesed 16 organisatsiooni, kes annavad oma huvist teada ja kelle vajadustele leiame sobiva keeletoimetaja. Eelistame ettevõtteid ja asutusi, kes ei ole varem keeletoimetamisteenust kasutanud ja/või kus ei tööta keeletoimetajat.

Kuidas kutsuda keeletoimetaja külla?

Valige välja kuni viis lehekülge teksti, mida soovite lasta toimetada (üks lehekülg on 1800 täheruumi). Kopeerige tekst palun Wordi faili.

Andke oma huvist teada meie projektijuhile aadressil britakaasik@gmail.com, saates järgmise info.

  1. Organisatsiooni nimi, aadress ja veebisaidi aadress.
  2. Kontaktisiku nimi, telefon ja meiliaadress.
  3. Organisatsiooni lühitutvustus või link sellekohasele veebitekstile.
  4. Toimetamist vajav tekst failina koos lühikirjeldusega ja lisainfo selle kohta, millist abi keeletoimetajalt ootate. Kui Te ei ole jõudnud teksti välja valida, võite saata selle ka hiljem, aga sel juhul kirjutage palun, mis liiki ja mis teemalise teksti plaanite saata.
  5. Info selle kohta, kas eelistate saada tund aega keelenõu a) oma kontoris (lisage aadress), b) telefoni, Skype’i-, Zoomi- vms vestluse teel või c) meili teel. Soovitame eelistada silmast silma kohtumist, sest see võimaldab vahetut suhtlust.

Projektijuht vastab Teile ja viib Teid võimaluse korral kokku sobiva keeletoimetajaga. Palun arvestage, et me saame võtta toimetada ainult neid tekste, mille jaoks meil on liidu tegevliikmete seas pädev ja vaba keeletoimetaja.

Kui soovite lasta toimetada rohkem kui viis lehekülge teksti ja/või saada nõu suuremas ulatuses kui tund aega, siis see on tasuline. Hinnas ja muudes tingimustes lepite ise oma keeletoimetajaga kokku.

See on korduskampaania. Mullusel eesti keele aastal korraldasime esimesed kaks kampaaniat ja siis osales neis 22 liidu liiget, kes kokku nõustasid 45 organisatsiooni.

Liidu tegevust toetab Haridus- ja Teadusministeerium, kes on ühtlasi kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“ rahastaja.

Lisateave:

Brita Kaasik
Eesti Keeletoimetajate Liidu tegevliige
tel 517 8307
britakaasik@gmail.com

2019. aasta kohtumiste galerii