Liikmesus

Keeletoimetajate liitu kuulub umbes 175 eesti keelest hoolivat inimest. Liikmeid on nelja liiki:
a. tegevliikmed on omandanud kõrghariduse ja teinud keeletoimetaja tööd vähemalt kaks aastat;
b. noorliikmed omandavad filoloogilist või keeletoimetaja kõrgharidust akrediteeritud õppekava alusel;
c. toetajaliikmed tegelevad igapäevatöös keelehoolde või -koolitusega ning on huvitatud koostööst liiduga;
d. auliikmetel on Eesti ja liidu ees väljapaistvaid teeneid eesti keele hooldamisel või arendamisel.

Olete oodatud meiega liituma!