Astuge liikmeks

Eesti Keeletoimetajate Liidu liikmeks võivad astuda kõik, kes soovivad liidu tegemistes aktiivselt osaleda.

Liidu tegevuses saate osaleda
a. tegevliikmena, kui Teil on kõrgharidus, olete teinud keeletoimetaja tööd vähemalt kaks aastat ning Teil on soovitus kahelt liidu tegevliikmelt;
b. noorliikmena, kui omandate filoloogilist või keeletoimetaja kõrgharidust akrediteeritud õppekava alusel ja Teil on soovitus ühelt liidu tegevliikmelt;
c. toetajaliikmena, kui tegelete igapäevatöös keelehoolde või -koolitusega ning olete huvitatud koostööst liiduga.

Palun tutvuge liikmete õiguste ja kohustustega lähemalt liidu põhikirjas.

Liikmeks astujal tuleb saata aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee
a. liikmeks astumise avaldus (kehtib ka digiallkirjata) ja
b. maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta.

Avalduse saate alla laadida siit:

Täitke avaldusel kõik lahtrid, mille kohta on info olemas. Soovitaja nime ja kontaktandmed võib avaldusele kirjutada alles pärast seda, kui selleks on temaga kokkulepe olemas. Kui Teil on soovitaja leidmisega raskusi põhjusel, et Te ei tunne ühtki tegevliiget isiklikult, märkige avaldust juhatusele saates kaaskirjas, millis(t)e tegevliikme(te) soovitust palute.

Liidu aastamaks on tegevliikmele 12, toetajaliikmele 9 ja noorliikmele 6 eurot. Selle saab tasuda liidu kontole SEB Pangas, konto number on EE851010220213449228. Selgituse reale kirjutage palun “Liikmemaks 20__. aasta eest” ja oma nimi.

Juhatus vaatab avalduse läbi kolme kuu jooksul.