Teated

Keeletoimetaja kutseeksam ja infotund

Kutseeksami infotund toimub 16. augustil kell 16 Zoomis. Huvilistel palume saata enda osalemissoov hiljemalt 13. augustiks aadressile reili.argus@tlu.ee. Keeletoimetaja kutseeksam on 30. augustil Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25) ruumis T-412. Kirjalik osa kestab kella 10–13 ja suuline osa algab kell 14. Eksamidokumente oodatakse aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee 23. augustini. Lähemalt saab eksami kohta lugeda siit.

Toimetajaauhind ootab kandidaate!

Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind antakse välja ka sel aastal. Auhind on loodud eesmärgiga juhtida tähelepanu keeletoimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind eraldatakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Kandidaate esitama on kutsutud ja oodatud kõik keele ja kirjandusega seotud organisatsioonid, niisamuti ka […]

Veebiarutelu 11. juunil

Toimetajaseminari jätkuna räägime 11. juunil kella 15–17 Margit Langemetsaga rõõmudest ja muredest, mis keeletoimetajal Sõnaveebi ühendsõnastikku kasutades tekivad. Praegu on meeles mõlkunud järgmised küsimused. Kuidas jõuavad sõnatähendused ühendsõnastikku? Millised on uuringud, mis praegu tehtavat tööd toetavad? Mis alustel ja tingimustel ÕSi soovitusi koostatakse ja kuidas me lugejana neid tajume? Kuidas näeb välja korpus? Kuidas tehakse […]

Auhinnati Vikipeedia parimaid keeletoimetajaid

21. mail anti Eesti Keeletoimetajate Liidu toimetajaseminaril auhinnad viiele parimale Vikipeedia keeletoimetamistalgutel osalenule. Neljandatel talgutel toimetati peaaegu pool tuhat artiklit ja kõigi talgute jooksul kokku on neid parandatud ligi 2500. 1. detsembrist 14. märtsini toimunud talgutel toimetas 23 osalist 491 Vikipeedia artiklit. Nelja aastaga on talgulisi olnud 79, mõni neist on osalenud mitmel aastal. Parimate […]

Üldkoosolek ja toimetajaseminar 21. mail veebis

21. mail saame kokku liidu üldkoosolekul ja sellele järgneval 18. seminaril seaduskeele toimetamise ja keelekorralduspõhimõtete teemal. Üldkoosolekul osaleme ainult liikmeskonnaga, seminaril osalemine on vaba. Seminar on järelvaadatav siit. Üldkoosoleku päevakord 10.00–12.00 1) 2020. majandusaasta aruande kinnitamine 2) Liidu tegevus 2020. aastal 3) Uue juhatuse valimine 4) Uue revisjonikomisjoni valimine 5) Toimetajaauhinna žürii valimine 6) Juhatuse liikme tasu maksmine 7) Kutseeksam 8) […]

Viivi Maanso (12.01.1929–11.04.2021)

Lahkunud on emakeeleõpetuse alustala ja hing, Tallinna ülikooli emeriitdotsent Viivi Maanso, kes elas ja töötas parema emakeeleõpetuse nimel: arendas emakeeleõpetuse metoodikat, koostas õpivara ja juhendas põlvkondade kaupa emakeeleõpetajaid. Viivi Maanso (sünd Telliskivi) teekond emakeeleõpetuse juurde algas soome-ugri keeleteaduse õpingutega Tartu ülikoolis aastatel 1947–1952. Tema esimeseks töökohaks oli Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, kust ta […]

Linda Tinnu Targo (29.05.1928–05.04.2021)

Lahkunud on mitme põlvkonna keele hoidja ja arendaja Linda Tinnu Targo. Üle 60 aasta keele ilu eest oskuslikult hoolitsenud tõlkija, värsistaja ja keeletoimetaja käe all on valminud lugematul hulgal laste- ja noorteraamatuid, mille nõtked ja musikaalsed tekstid on rikastanud iga eesti lugeja keelemaailma. Linda Targo sündis Tartus Karlova linnaosas. Tema suure sõnaseadmisoskuse ja näitlejaanniga ema […]

Kutseeksam toimub 30. augustil

Keeletoimetaja kutseeksam toimub 30. augustil 2021 Tallinnas. Täpsem teave, sh eksamieelse infotunni aeg veel selgub. Loe lisa: https://www.keeletoimetajateliit.ee/kutseeksam/

Uus aastaraamat ootab lugejaid

Eesti Keeletoimetajate Liidul on ilmunud kolmas aastaraamat, mis on kõigile huvilistele tasuta kättesaadav. Kuigi aastaraamatus kajastatakse liidu traditsioonilisi tegevusi, on suurem osa raamatust pühendatud siiski üldhuvitavatele keeleteemadele, nt tõlkija ja toimetaja rollile tänapäeva tööturul, keelemuutustele ja selgele keelele. Varasemad aastaraamatud leiab aadressilt https://www.keeletoimetajateliit.ee/aastaraamat/. Aastaraamatu trükise ostu sooviga pöörduge palun aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee.

Toimetajaseminar 22. jaanuaril

22. jaanuaril kell 14.00–17.00 toimub Zoomis ühisseminar, kus arutleme koos Eesti Keele Instituudi inimestega praeguste keelekorraldus- ja keelenormimispõhimõtete ning nende muutmise üle. Et saada selgem pilt teie seisukohtadest erinevate keeleabivahendite kohta, palume enne 16. jaanuari osaleda küsitluses, mille tulemusi seminaris tutvustame. Küsitlusele vastama ja seminarile on oodatud ka liiduvälised keeletoimetajad.   Seminari kava  14.00–14.30 Arvi Tavast (EKI) tutvustab keele uurimise, kirjeldamise ja […]