Teated

Alanud on viiendad Vikipeedia keeletoimetamistalgud

1. detsembril kuulutatakse välja Vikipeedia keeletoimetamistalgud. Juba viiendate talgute eesmärk on väärtustada keeletoimetaja elukutset ja täiustada artikleid väga paljude lugejatega veebientsüklopeedias. Talgud kestavad emakeelepäevani ja parimaid premeeritakse kokku 2750 euroga. Eestikeelse Vikipeedia enam k​ui 220 000 artiklit on iga päev kasvav tekstikogum, mille kvaliteedi tagamisel on suur roll nii keelelisel, sisulisel kui ka vormistuslikul toimetamisel. […]

Emakeeleõpetajad on nimetanud keeletoimetajate liidu enda aasta sõbraks

Nädalavahetusel oli meil suur au võtta Eesti Emakeeleõpetajate Seltsilt vastu 2021. aasta sõbra tiitel. Oleme emakeeleõpetajatega eeskätt viimasel ajal leidnud ühiseid teemasid ja kokkupuutepunkte. Eks on ju meie mõlema eesmärk keelekasutajat harida ja heakeelsust edendada, üksnes toimetajad teevad seda peamiselt täiskasvanute seas, õpetajad aga kujundavad kogu meie tulevikku. Mõistagi on meie keskel keeletoimetajaid, kes õpetavad […]

Sügisseminar 5. novembril veebis

Ootame kõiki huvilisi 5. novembril kell 13 algavale veebiseminarile. Seminaril tutvustavad keelekorraldajad Peeter Päll ja Maire Raadik valmivat EKI teatmikku. See on süstematiseeritud ja pidevalt ajakohasena hoitav kogumik keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm, mis on mõeldud kasutamiseks koos ühendsõnastikuga (sh ÕSiga). Teatmikku viiakse üle näiteks „Eesti õigekeelsuskäsiraamat“. Seminari päevakava 13.00–13.30 Peeter Päll „EKI teatmik. Sissejuhatus. Nimed“ 13.30–14.00 […]

Kutsu keeletoimetaja külla!

Oktoobri algusest novembri lõpuni toimub Eesti Keeletoimetajate Liidu kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“, mille eesmärk on tuua tekstide toimetamise vajadus ja sellest saadav kasu inimeste teadvusse ning tutvustada keeletoimetaja kui tekstide väärindaja tööd. Sel aastal pakutakse abi 13 organisatsioonile. Osalema on oodatud eelkõige need ettevõtted, asutused ja vabaühendused, kel kokkupuude tekstide toimetamisega veel puudub. Kampaania käigus […]

Toimetajaauhinna laureaat on Mart Orav

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat 2021. aastal on Mart Orav. Žürii koosseisus Jüri Kolk (esimees), Lauri Eesmaa, Pilleriin Torim ja Aet Kuusik valis 2021. aasta Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajapreemia laureaadiks Mart Orava. Mart Orav (sünd. 1958) on lõpetanud 1982. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogia erialal ja töötanud 1988. aastast ajakirja Akadeemia […]

Keeletoimetaja kutse pälvisid kolm inimest

30. augustil Tallinnas toimunud kutseeksami sooritasid kolm keeletoimetajat: Piret Joalaid, Maria Mölder ja Mariliis Sild. Eksam toimus kolmandat aastat ja nüüd on kutse kaheteistkümnel keeletoimetajal. Keeletoimetajad pidid eksamil viima teksti keele sõltuvalt teksti liigist vastavusse kirjakeele normingutega ning tegema selle ladusamaks ja arusaadavamaks. „Nagu eelmistelgi kordadel, oli kutseeksami raskusaste just selline, mis aitas parimad hindamiskomisjonil […]

Suvepäevad Taevaskojas 14. ja 15. augustil

2021. aasta suvepäevad toimuvad küll kahel päeval, kuid ajakava võimaldab ühepäevase kohtumise eelistajatel esimese päeva õhtul kenasti rongile või bussile minna. LAUPÄEV, 14. august Südamlik rõõm kohtumise üle ja kohvipaus kella 11st 12.00–15.00 kliendisuhtlust käsitlev koolitus Psühholoog Kaie Aruoja käsitleb nii suulist kui ka kirjalikku suhtlust. Teemadeks on viisakus, suhtlemisetapid, aktiivne kuulamine nii parema arusaamise […]

Keeletoimetaja kutseeksam ja infotund

Kutseeksami infotund toimub 16. augustil kell 16 Zoomis. Huvilistel palume saata enda osalemissoov hiljemalt 13. augustiks aadressile reili.argus@tlu.ee. Keeletoimetaja kutseeksam on 30. augustil Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25) ruumis T-412. Kirjalik osa kestab kella 10–13 ja suuline osa algab kell 14. Eksamidokumente oodatakse aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee 23. augustini. Lähemalt saab eksami kohta lugeda siit.

Toimetajaauhind ootab kandidaate!

Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind antakse välja ka sel aastal. Auhind on loodud eesmärgiga juhtida tähelepanu keeletoimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind eraldatakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Kandidaate esitama on kutsutud ja oodatud kõik keele ja kirjandusega seotud organisatsioonid, niisamuti ka […]

Veebiarutelu 11. juunil

Toimetajaseminari jätkuna räägime 11. juunil kella 15–17 Margit Langemetsaga rõõmudest ja muredest, mis keeletoimetajal Sõnaveebi ühendsõnastikku kasutades tekivad. Praegu on meeles mõlkunud järgmised küsimused. Kuidas jõuavad sõnatähendused ühendsõnastikku? Millised on uuringud, mis praegu tehtavat tööd toetavad? Mis alustel ja tingimustel ÕSi soovitusi koostatakse ja kuidas me lugejana neid tajume? Kuidas näeb välja korpus? Kuidas tehakse […]