Teated

Üldkoosolek 7. märtsil Tartus

Keeletoimetajate liidu üldkoosolek toimub 7. märtsil Tartus Kl 13–15 Jakobi 2-114 Enne üldkoosolekut toimub 3. toimetajaseminar, millest võivad ka teised huvilised osa võtta. Seminari kava 11.00–11.30 Üritusenimetuste algustäheortograafia. Selgitab Urve Pirso 11.30–12.00 Virtuaalüksuste nimetused ja nende õigekiri. Selgitab Külli Habicht 13.00–15.00 Eesti Keeletoimetajate Liidu üldkoosolek Päevakord – 2012.-2013. majandusaasta aruande tutvustus ja võimaluse korral kinnitamine […]

Keeletoimetajate elukutsepäev

Eesti Keeletoimetajate Liit koostöös Emakeele Seltsiga korraldab 7. veebruaril kl 11–15 keeletoimetajate elukutsepäeva. Üritus toimub Tartu Ülikooli peahoone (Ülikooli 18, Tartu) ruumis 139. 11.00–11.05 Avasõnad 11.05–11.30 Annika Kilgi: toimetamise juured 11.30–12.00 Mihkel Mõisnik: kirjastuse vaade 12.00–12.30 Helen Kõrgesaar: vabakutselise vaade 12.30–13.00 Lõunapaus 13.00–13.30 Mari-Liis Müürsepp ja Maarja Valk: tulevase keeletoimetaja vaade 13.30–14.00 Jaanus Vaiksoo: autori vaade 14.00–14.45 Arutelu

Selge keele konverents

Keeletoimetajate liit kaaskorraldab 26. septembril selge keele konverentsi. Täpsem teave: www.selgekeel.ee  

Teine toimetajaseminar

Liidu 2013. aasta teine toimetajaseminar „Andmebaaside ja keeleallikate kasutamine keeletoimetaja töös“ toimub reedel, 31. mail kl 14-17 Tallinna Ülikoolis Narva mnt 29 Astra õppehoones ruumis A543. Seekord oleme palunud esinema Eesti Keele Instituudi keelekorraldajad. Peeter Päll räägib Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuse valguses kohanimede kirjutamisest. Maire Raadik võtab jutuks selle, mis on teistmoodi aasta lõpus ilmuvas uues ÕSis. Tuuli Rehemaa tutvustab […]