Tööpakkujale

Keeletoimetajate liit vahendab liikmete postiloendi kaudu töö- ja praktikapakkumisi. Ootame teavet toimetamist vajava teksti, töö- või praktikakoha kohta aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee.

Palun märkige, milline on töö teema, tähtaeg ja maht. Mahtu arvestatakse kõige sagedamini lehekülgedes (1 lk = 1800 tähemärki koos tühikutega). Võimaluse korral lisage lühike tekstinäide, arvestades autoriõigustega.

Liidu juhatus saadab teie pakkumise keeletoimetajate postiloendisse ja töö soovijad võtavad teiega ühendust. Sobiva toimetaja väljavalimiseks soovitame lasta teha kuni ühe lehekülje pikkuse proovitöö. Seejärel saate keeletoimetajaga töö tegemise tingimustes kokku leppida.

Töötasu lepitakse samuti kokku omavahel, pidades silmas, et 2017. aastal oli keeletoimetaja keskmine brutotasu 4,5 €/lk ja soovituslik töömaht kuni 15 lk päevas. Nii tasu kui ka päevane töömaht võivad kõikuda olenevalt teksti olemusest ja toimetaja kogemusest.

Liikmetele vahendatud töö kvaliteedi eest vastutab töö teinud keeletoimetaja, mitte liit.